Det fælles tredje i forhold til kulturmøder

På vores valgfag ‘Kulturmøder og interkulturalitet’ har vi beskæftigede os med kultur som et bredt begreb. I løbet af de to moduler har feltarbejde haft et stort fokus da det er i praksis kultur virkelig udspiller sig. Vi har været på feltarbejde i en daginstitution og har derfor tilrettelagt en aktivitet med formål at bryde med kategoriseringer og kulturforskelle samt danne nye fællesskaber baseret på børnenes fælles tredje.

Kategorisering sker let og det er uundgåeligt ikke at lave kategoriseringer. Den uhensigtsmæssige kategorisering finde sted ubevidst og det begrænser børnene i leg og dannelsen af nye fællesskaber. Den uhensigtsmæssige kategorisering kan bl.a. ske på baggrund af egne forforståelser baseret på tidligere erfaringer og kultur.

Aktiviteten er meget relevant for netop denne målgruppe bestående af 4-5 årige henholdsvis drenge og piger samt blandet nationaliteter, da de i den alder begynder at forstå forskelligheder og ligheder hos hinanden.

Vores aktivitet består af syv billede sæt bestående af eksempelvis et billede af en hund og et billede af en kat. Børnene blev spurgt hvilken af dyrene de bedst kunne lide, og skulle placerer sig alt efter deres svar.

Formålet med aktiviteten var at børnene skulle opdage at der findes nogle uopdagede fællesskaber blandt dem på trods af forskellige kulturer og at deres bedste ven muligvis ikke har akkurat samme mening som dem selv. Vi som kommende pædagoger har et vigtig stykke arbejde i at danne disse åbne fællesskaber, og derved skabe nogle indgang til at mærke at  det fælles tredje skaber trivsel og følelsen af ligeværdighed som alle børn, i bund og grund, søger efter. En af de vigtige rammeforudsætninger i denne aktivitet er at det fælles tredje vi forsøger at skabe, virkelig også er fælles. Det er vigtigt at børnene kan forstå og ved hvad tingene på billederne er og at de kan forholde sig til aktiviteten.

Det fælles tredje beskrives af Michael Husen således “at etablere et fællesskab om en aktivitet, der er så betydningsfuldt, at det flytter opmærksomheden væk fra den enkelte og en måske problematisk adfærd hen på det fælles. Et fælles tredje, som er så betydningsfuldt, at man vil tilpasse egen adfærd for at være del af det og for at det skal lykkes. Pædagogen og målgruppen er sammen om noget, der er vigtigt for alle, og herved nedtones magtforholdet.”

Vi vil til Seminardagen lave vores aktivitet med jer medstuderende, som en del af vores formidling af det beskrevet tiltag. Så vi håber på I er friske på at lege med og finde vores fælles tredje på trods af ingen kendskab til hinanden og vores forskellige kulturer.

 

Gruppe 15 – Dunia & Charlotte
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11