Det Interagerende Maleri.

 

Projektet.
Vi har lavet et projekt med 6 børnehave børn, og 6 ældre fra et plejehjem. Projektet går ud på at vi tager børnene, og de ældre ind i et lokale hvor vi så satte noget beroligende musik på i baggrunden. Vi gav de ældre, og børnene isterninger der var blandet med frugtfarver og aromaer, som de skulle holde hen over et stort stykke akvarel papir hvor så isterningerne i deres hænder ville smelte langsomt på papiret og kreerer et værk.

Didaktiske pointer.
Vores ønske med vores projekt var at børn og ældre interagere med hinanden, da vi mener at det vil være givende for begge de involverede parter når det kommer til omsorg for andre mennesker, et anderledes verdenssyn samt en større livskvalitet. Samværet vil gavne begge parters målgruppe, da det giver de ældre mennesker noget liv og glæde i, hverdagen og giver børnene et andet og breder syn på tilværelsen og de mennesker, der er omkring dem. Vores mål med denne aktivitet var at de ældre og børnene skulle gennem arbejdet med aktiviteten opnå en betydelig sanseoplevelse.
Vi aktiverede derfor deres høre,- lugte,- og føle sanser og det gjorde vi via beroligende musik, frugtaromaer og is mod den bare hud. Selve det færdige produkt er ikke specielt vigtigt, da det er processen det handler om det vil sige det er ikke destinationen men vejen derhen, der betyder noget i dette projekt.

Rammeforudsætninger.
Det skal være et lokale med borde, og stole helst højtaler da det ikke er altafgørende da det kan bringes udefra. Derudover skal der være god belysning så de involveret parter kan se hvad de laver, samtidig skal det være rolige omgivelser så parterne kan fordybe sig i projektet. Det skal helst være akvarel papir da det er tykt og kan modstå væsken fra isterningerne. Dette vil være den rigtige rammefaktorer for vores projekt og give det bedste udbytte for projektet.

Det problematiske.
Det problematiske ved projektet kan være at få de rigtige faciliteter, og et andet problem kan være børnenes koncentrationsevne hvis børnene ikke er indforstået med projektet kan de let blive distraheret, og begynde med at komme på andre tanker eller have svært ved at forholde sig rolige, hvilket går imod processen, da det kræver fordybelse og ro.

Anas El-Chami
Abdallah Houji
CPF16o-KU12H