”…Det er efterår, det er begyndt at blive koldt. Morgenduggen ligger sig tungere og bladende falmer. Alt kribler og krabler og edderkopperne ligger an til at gå igennem vinteren. De trænger ind i de varme stuer og indhylder i sit spind, vinterforrådets fluer…” 

Forskning viser, at mindre børns motoriske udvikling har stor indflydelse på deres sproglige udvikling. Vi er fire studerende der som valgfag, har haft ”Kreativ udtryksformer –Fortælleværksted”. Vi mener, at kroppen og motorikken er børnenes vej ind i sproget, fordi det første ”sprog” de lærer, er kroppens sprog. Ydermere har vi alle fire dagtilbudsspecialisering og med fundament i dette, ser vi det som et essentielt tema, at bringe fokus på, den tendens vi mener, der er i tiden omkring kropsforskrækkelse.

Med udgangspunkt i aktiv fortælling, har vi udarbejdet en aktivitet, som havde fokus på årstiderne, sansning og narrativitet. Vores interesse for aktiv fortælling, finder inspiration fra Gentofte bibliotek, hvor vi igennem et oplæg blev introduceret til ”Pandekagen”.

Kombinationen af at bruge ord og kroppen kan være med til at skabe en symbiotisk sanselig læring. Det er ydermere en attraktiv og sjov måde, at invitere børnene til at være deltagende. Lige præcis derfor, lavede vi den aktive fortælling om ”Edderkoppen Ednas Edderspændende Eventyr”.

I enhver pædagogisk aktivitet, kan det være en fordel at planlægge og gøre sig nogle didaktisk overvejelser. Vores overvejelser gik på følgende:

  • Hvilken målgruppe vores projekt var henvendt til
  • Sammensætningen af børnegruppen
  • Rummet for aktiviteten
  • Lære børnene om –og fortælle om årstiderne
  • Udvide børnenes sansemotoriske kompetencer

Grundlæggende var, vores overordnede mål, at skabe et rum for et inkluderende fællesskab. Vi ville gerne opnå, at børnegruppen havde en indholdsrig og dejlig oplevelse med hinanden, en oplevelse de ville have lyst til at genopleve og videregive -både hjemme og i deres egne børnefællesskaber.

Vores ønsker for dig, er at du vil opleve det samme, i og med at du bliver inviteret til at deltage i vores workshop. Vi vil sørge for afslappende musik, indlevende fortællerstemme til formidling af én god historie og trygge rammer for, at vi i fællesskab kan skabe en sanselig og begivenhedsrig oplevelse.

Af: Amalie Christensen, Morten Bruun, Ragna Louise og Stina Pedersen
CPE15o-KU19F
CPE15o-KU19F
CPE15o-KU19F
CPE15o-KU19F
CPE15o-KU19F