Kreative udtryksformer på tværs

 

På modulet kreative udtryksformer på tværs, har vi beskæftiget os med teater, billedkunst, musik og digitale medier og hvordan disse udtryk kan anvendes på tværs af hinanden. Vi har valgt at tage udgangspunkt i det legende kreative værksted hvor en prik og en streg sætter fantasien i gang og kan blive til hvad som helst. En ide afføder en ny, og processen skaber det endelige resultat. Vi har lavet et eksperimenterende billedkunstværksted med vores brugergruppe, og vi dokumentere det ved en animation.

 

Vores brugergruppe er demente borgere på et plejehjem, og vi vil med vores aktivitet give dem en mulighed for at udtrykke sig kreativt og skabe gennem det legende, kreative værksted.

 

Med udgangspunkt i en SMTTE-model vil vi nu beskrive vores aktivitet i praksis og vores refleksioner herom.

 

Æstetisk virksomhed taler til sanser og følelser- og kommunikere på tværs af aldersgrupper og handicap. Målet med vores aktivitet var at borgerne fik udtrykt sig kreativt, æstetisk, men også at borgerne kunne være legitime, perifere deltagere og og deltage ved blot at være til stede og iagttage aktiviteten. Vi havde sørget for inspiration der kunne tænde gnisten til en impuls ved blade og grene i efterårets farver. Teknikken vi arbejdede med afbillede grene med blade på. Borgerne valgte selv om de ville male netop det, men vi erfarede i vores undervisning at sådan et benspænd kan gøre det nemmere at komme igang. Benspænd vil sige forhindringer, regler eller begrænsninger der sætter en retning på den kreative aktivitet.

Vores succeskriterier for aktiviteten var at der blev skabt kreative udtryk, og at borgerne hyggede sig omkring en æstetisk proces.

At give sig i kast med at udtrykke sig kreativt var lidt grænseoverskridende for nogle borgere. Derfor afspillede vi for genkendelig musik og hyggede med kaffe og kage. En medarbejder på stedet deltog også for at give borgerne tryghed og tillid til aktiviteten.

Med udgangspunkt i vores aktivitet på plejehjemmet får i mulighed for på  seminardagen at udtrykke jer kreativt med de samme teknikker. Mens i har fingrene i blæk og sværte vil vi gå mere i dybden med vores oplevelser og erfaringer fra praksis.

kreafilm

       
CPE15o-KU11I