Samskabelse, en proces til at udvikle nye velfærdsløsninger

Valgfaget social entreprenørskab og social innovation byder på mange spændende udfordringer både fagligt, men også personligt. Modulerne har i høj grad været præget af procesorientering og arbejdet med at ændre ens mindset til at være mere innovativ. Det innovative mindset er blevet udfordret på dette valgmodul og det har for os, været med til at nytænke pædagogens rolle i nye og allerede eksisterende institutioner. Vores gruppe består af henholdsvis specialiseringerne Skole/Fritid og Social/Speciel. Muligheden for at arbejde på tværs af specialiseringerne stemmer overens med forudsætningen for at skabe et innovativt mindset. Forudsætningen for god samskabelse er netop at man kan arbejde med vidensdeling og samarbejde både tværfagligt og tværprofessionelt.

I gruppen har vi arbejdet på et projekt ved navn ”Det nære netværk 3.0” hvor vi haft i sinde at videreudvikle på et allerede eksisterende værested i Dragør kommune som hedder ”Det nære netværk”. Vores koncept var at skabe skabende fællesskaber, som kunne rumme psykisk sårbarhed og hvor brugerne kunne være aktive medskabere. Målgruppen var unge i alderen 15-21. Vi har haft fokus på de unges livshistorier som går tilbage fra deres barndom, på værestedet skulle fokus rette sig mod en fremtid. Når vi bruger betegnelsen 3.0, sigter vi til nye forvaltningsformer, som retter sig mod at give indflydelse tilbage til både borgere og institutioner – her er vi særlig optaget af et muligt tværinstitutionelt samarbejde mellem både skole, fritidsordninger og lokale foreninger.

Til seminardagen vil vi bidrage og invitere vores medstuderende ind i en kreativ og innovativ ramme, hvor vi vil facilitetere to kreative aktiviteter. I vores pitch vil vi benytte os af storytelling til at appelere til vores medstuderendes følelser og dermed forsøge at skabe nogle levende og stærke billeder i hovedet på dem.

Projektet er skabt af Mette Madvig Larsen, Frederik Tangbæk og Simon Sonni Sinkjær
CPE16o-SE11