Slip fri

Kroppen er vores adgang til verden. Kroppen kan begrænses og vores bevidsthed om os selv og hinanden kan ligeledes begrænse vores bevægelighed. Vi vil slippe fri! Være frie kroppe i verden, som uhæmmet kan udtrykke følelser og fortællinger. Vær med til dette oplæg og få et lynkursus i at opnå et frit og kreativt pusterum.

Ved at lave de indledende aktiviteter, vil vi få gruppen til at løsne op og føle sig trygge ved at deltage. Ud fra Donald W. Winnicott teori om det potentielle rum, kan vi drage paralleller mellem vores aktiviteter.

Det potentielle rum det kan opstå mellem den indre subjektive verden og den ydre objektive verden. Den indre subjektive verden, eksisterer hos individet og foregår på det psykiske plan, mens den ydre objektive verden eksisterer omkring den individuelle person (Æstetik og læring, s. 108-114). Det potentielle rum er derfor et sted hvor det enkelte individ kan udtrykke sin indre subjektive verden i et konsekvensfrit rum. I det potentielle rum har man lov og mulighed for at skabe et frirum kreativt og dele individuelle erfaringer og udvikle forståelse med en selv, hinanden og i fællesskabet.

 

Beskrivelse af aktiviteter:

Gå rundt blandt hinanden (kommando leg)

deltagerne bliver bedt om at gå rundt i rummet og pædagogen kommer med instrukser under vejs som fx, gå hurtig/langsomt, læg jer ned på gulvet, lad som om i er i vandet osv.

læringen i aktiviteten: kende rummet, overblik, holde fokus, fantasi, kropsbevidsthed, være tryg i gruppens fællesskab, relations dannelse, bevidst på de andre i gruppen.

 

 

 

Kongens efterfølger (danseleg)

en gruppe af 4 deltagere, bliver stillet i en firkant med fokus rettet mod et bestemt punkt. personen der står forrest laver bevægelser til musikken og de andre følger dens bevægelser, efter noget tid ændres fokus så der er en ny der er ‘den’.

læring i aktiviteten: holde fokus, relations dannelse, fantasi, frihed, gribe sin impuls,     kreativitet, tryg i gruppens tilstedeværelse, tryghed i rummet.

Til aktiviteterne vil vi bruge musik. Til den første aktivitet med gå rundt blandt hinanden, tænder vi for ”Latin Note” af st. Germain og til den anden aktivitet kongens efterfølger tænder vi for ”Ave Maria” af Johann Sebastian Back.

Fotograf: Askar Hunov

 

Opgaven lavet af Mette Cedervang, Julie Perthou, Matias Bergmann og Launora Abazi
CPE15o-KU15D