Den Rullende Bræt

Vi har valgt målgruppen 3 klasse, men kan også benyttes af ældre børn. Grundet valg af vores aktivitet er at kunne fremme sundhed hos børn og unge. Vores aktivitet går ud på at børnene styrker deres samarbejde og kommunikation, samt få en følelse af at vinde. Observationsmetoden, en pædagog kan bruge er den kvalitative observation, hvor man i forbindelse med
aktiviteten har fokus på børns adfærd, kropssprog og generelt den måde børnene reagerer på ved at møde nye udfordringer.

Målet med aktiviteten er at styrke børnenes motoriske grundbevægelser, da de ved aktiviteten skal trække og skubbe. Børnene bliver ved aktiviteten delt i hold, som betyder at de skal samarbejde, hvilket også er et af vores mål at de øger deres samarbejdes evner. Vi har tænkt over måden vi bevæger os på og hvordan vi ved bevægelses aktiviteter kan motivere børnene og samtidig fange deres interesse. Aktiviteten vi har valgt, er en bevægelses aktivitet som er sjov og konkurrence præget, på den måde lever vi op til målet om at børnene får glæde af bevægelse.

Den såkaldte aktivitet ’’Det rullende bræt’’, går ud på, at børnene bliver delt i hold hvor de hver især skal samarbejde om at få flest bolde i kurven. Aktiviteten er konkurrence præget, og derfor er der tid på. Grupperne skal samarbejde, da der også er nogle rammer for aktiviteten. Der bliver sat kegler op som indikere, at banen stopper her. Før gruppemedlemmerne laver stafet skiftet, skal man være bag ved keglen før skiftet er godtaget. For at boldene bliver godtaget skal afleveringen af boldene ske bag keglerne. Til slut tæller hvert hold sine bolde og derefter bliver der afgjort hvem der har vundet.

Vi har valgt Lev Vygotskys teori ”Den nærmeste udviklingszone”, da der er tid på i vores aktivitet og børnene skal samarbejde om et fællesmål. Måden aktiviteten kan inddrages i teorien, er ved at vi ved præsentation af aktiviteten afprøver det for børnene, dermed føler børnene sig trygge i legen. Ved at børnene afprøver det 1-2 gange, har børnene mere styr på det ved at indtage den pædagogiske position som den guidende. Efter børnene har afprøvet det flere gange, er pædagogens position den bagud gående. Da børnene ikke har en tidsfornemmelse, er pædagogens opgave at nævne, når man går i gang, når der er stafet skift og når tiden er gået
CPE16o-SB12
CPE16o-SB12