Hvis du – ligesom os – også har bemærket og undret dig over, hvorfor temaet: ”det uhyggelige
kun optræder og bliver præsenteret for dagtilbudsbørn i forbindelse med begivenheder som Fastelavn og Halloween,
så kom til vores (u)hyggelige fortælleværksted, inden for faget kreative udtryksformer,
og overvær vores bud på, hvordan man kan introducere børn i Dagtilbud, i alderen 4-6 år, til den uhyggelige genre.

På Seminardagen vil vi kort præsentere vores uhyggelige didaktiske eksperiment fra praksis og i værkstedsdelen vil vi lader jer være med-skabere af en uhyggelig historie, så vi sammen kan skabe et æstetisk udtryk i form af en uhyggelig fortælling.
Formålet med fortælleværkstedet er altså, at give jeg oplevelsen af, hvordan man kan bruge fortælling til, at lade de uhyggelige dimensioner træde frem på.

Med afsæt i cand.psych., historiefortæller og fortællekonsulent, Lene Brok (2007), vil vi i hvert fald gøre vores for, at skabe et fysisk fortælle-rum, som appellerer og indbyder til det mentale-fortællerum, hvor udfoldelse, forestillingsevne, fantasi og kreativitet kan finde sted og få frit afløb.

Uhygge i praksis.

Skabelse og iscenesættelse af “Det uhyggelige” fortællerum.

Vi valgte at lave et lille forløb omhandlende temaet “det uhyggelige”, som var rettet mod målgruppen børnehavebørn i alderen 4-6 år.
Vi startede med at skabe et fysisk fortællerum i rummet, som skulle indbyde til uhygge, for derefter at læse en lille
(u)hyggelig spøgelseshistorie op. Dette for at introducere børnene for “det uhyggelige”.
Efter historien var der mulighed for, at børnene kunne få italesat det uhyggelige ud fra deres perspektiv – heri hvad de fandt uhyggeligt, hvorfor samt hvordan følelsen af uhygge og frygt kan give en kropslig fornemmelse.
Herefter indbød vi til leg indenfor temaets ramme, hvor vi sammen med børnene havde mulighed for at være kreative i vores udtryk, hvor vi bl.a. legede spøgelser og zombier. Som afslutning på forløbet skabte vi en uhyggelig historie, hvor børnene fik lov til at være med-skabere. De blev medinddraget ved at komme med forslag til hvilke elementer der skulle indgå i historien.

 

Vi glæder os til at se jer

Amal, Karen, Kathrine, Mathias og Simone

 

 

CPF16o-KU19
CPF16o-KU19F