Hvad er målet med aktiviteten?

Målet med vores aktivitet er at man får igangsat en filosofisk samtale, hvor fokuset er at få de udviklingshæmmet til at reflekterer over æteriske delemner. vi vil med vores aktivitet sørge for at samtalerne bliver klar og tydeligt så de ikke er i tvivl om hvad der bliver diskuteret. I den pædagogiske praksis opstår der nogle etiske dilemmaer, hvor pædagogen skal træffe nogle valg sammen med udviklingshæmmet, vores aktivitet kan være en hjælp til at finde flere forskellig løsninger og få udviklingshæmmet synspunkter med, da de får mulighed for at argumenter og have en indflydelse. Herunder belyser Christian Aabro etiske dilemmaer som et situation hvor pædagogen har med en problemstilling at gøre, hvor der findes adskillige løsninger.

 

Hvem er vores målgruppe?

Vores primær målgruppe er 4-6 klasse, og vi har fokus på børn med

udviklingshæmmet. Vi har valgt målgruppen, fordi at de er i en 

aldersgruppe hvor de har brug for ekstra støtte som kan føre hen til at de bedre kan udtrykke sig.

 

Hvem er aktiviteten til?

Aktiviteten er egnet til alle børn der er over 10 år, da der er meget refleksion, og uddybende samtaler.  Vi valgt børn fra 10 til 14 årige børn. aktiviteten kræver en voksen, der stiller spørgsmål, og deltagere der kommer med uddybende svar. Antal af deltager er ikke så vigtigt, da alle udviklingshæmmede børn kan deltage så længe de føler sig trygge.

 

Fysiske rammer og materialer 

Aktiviteten kan foregå i en klasselokale eller udendørs, da det ikke kræver det helt store.Det vigtigste er at der er en positiv stemning og at alle børnene føler sig anerkendt.       

 

Aktivitet

 

  1. Alle børn sidder i en rundkreds 
  2. der bliver læst en eventyrs historie op.
  3. pædagogen skriver et filosofisk spørgsmål
  4.  Der bliver delt et stykke papir med et nr afhængige efter hvor mange deltager der er med.
  5.  to og to snak om spørgsmålet 
  6. Pædagogen slår tegningen
  7. barnet der har nummeret som tegningen er landet på starter med at svare, sådan  fortsætter runde. 
  8. Efter  alle har været igennem, skal de sidde og snakke om hvad de har lært fra aktiviteten. 

 

Didaktiske overvejelser:

Vores aktivitet handler om at pædagog læser et eventyr op, som har noget til fælles med det filosofiske spørgsmål. Rækkefølgen er sådan fordi først får børnene en indtryk af eventyreren som sætter nogle tanker igang. Efter spørgsmålet får børnene mulighed for at udtrykke sig via en filosofiske samtale. Denne aktivitet er en god øvelse for børnene, fordi der bliver sat nogle tanker igang hos dem. Derudover kan aktiviteten også hjælpe børn med udviklingshæmmet til at lytte og koncentrerer sig.

 

Gruppe 4:  Sumeya: Paed200167 & Rushba: Paed200173
pucf20-ku06d