Cathrine, Cathja og Mille fra Cpe15o-kk11  Bidrag til seminar dag d.22. september 2017

Modul I: Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri Gr. 4 SO1

På dette modul har vi arbejdet med begreberne kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.  Det har været et modul hvor vi har skulle udføre vores tanker og visioner, tænke innovativt og arbejde projektorienteret sammen med nogen for nogen. På denne måde har vi afprøvet arbejdsprocessen fra idé til projekt, hvor vi har været igennem en vigtig læreproces med fokus på det æstetiske og kulturelle.

Vi har i dette modul haft en ekstern partner, der i vores tilfælde er Frederiksberg Medborgercenter på Nordens Plads, som vi har arbejdet tæt sammen med. Sammen med vores ekstern partner, har vi i fællesskab haft til opgave at finde frem til et projekt der har været interessant for begge parter.

Der har været rigtig mange idéer på tegnebrættet inden vi fandt frem til dét, som vi i sidste ende følte var det helt rigtige både for os, og vores samarbejdspartner.

Da medborgercentret er få måneder gammel og deres primære besøgende består af den ældre generation, har vi forsøgt at skabe en interesse, der kan få de unge til at få øjnene op for medborgercentret. Dette skal gøres med tanke for at frembringe et nyt og positivt syn på hvad et medborgercenter kan tilbyde, udover det eksisterende bibliotek og hvilke rammer der gør sig gældende. Vores vision har været at skabe en dialog mellem den ældre- og yngre generation hvor de kan udveksle viden og få skabt en form for fælles forståelse for hinanden.

Dét vi vil gøre er, at invitere de ældre ned i Klub Norden, som er en fritidsklub, hvor nogle unge skal vise dem rundt og fortælle om hvad der tilbydes af aktiviteter.

Efterfølgende vil vi samle de unge og ældre i medborgercentret, hvor de skal bruge en eftermiddag sammen og spille SAMTALESPILLET som vi selv har udarbejdet. Spillet indeholder 16 forskellige billeder der repræsentere både den ældre og den yngre generation, i forskellige kategorier; ord – teknologi – mad og beklædning. Dette spil  kan bruges som et pædagogisk redskab til at starte en samtale. Spillet igangisættes i grupper med 2-8 personer, hvor personerne hver især skiftes til at tage et kort op. Billedet som personen trækker op, skal sætte nogle tanker igang, og personen kan hermed snakke ud fra billedet til de andre i gruppen. Resten af gruppen supplere med hvad de tænker ud fra billedet. Efterfølgende tages et nyt kort op af en anden person og samme måde følger. 

Afslutningsvis vil vi invitere de unge og ældre samt deres familier/venner til en fernisering på medborgercentret, med fremvisning af billeder, samt interview m.m. fra forløbet.

Igennem vores projekt håber vi på at det kan bane vejen frem til at medborgercenteret fremover vil blive brugt på tværs af generationer, og skabe et større fællesskab.

På seminardagen vil vi blande de medstuderende på tværs af valghold og afprøve vores spil med en feedbackrunde til sidst med eventuelle bud på rammer og regler.
CPE15o-KK11
CPE15o-KK11
CPE15o-KK11
CPE15o-KK11
CPE15o-KK11
CPE15o-KK11
CPE15o-KK11
CPE15o-KK11