Vi har været ude og lave feltarbejde i en børnehave i et udsat boligområde. Her oplevede vi, at institutionen ikke ønskede, at der er et særlig fokus på de kulturelle forskelle, der er blandt børnene. Vi fornemmede, at kulturforskelle var et ømt emne at snakke om. Ifølge Iben Jensen formoder vi, at der er tale om et fixpunkt (Jensen , s. 107-108). På baggrund af dette, valgte vi at lave en aktivitet, som omhandlede traditioner, som medvirkede til et mere naturligt fokus på kulturforskelle. Vi valgte at lave vores aktivitet med fem børn fra storegruppen indenfor på en stue i stille omgivelser. Vi valgte at lave aktiviteten i stille omgivelser for at børnene kunne fordybe sig bedst muligt. Til vores aktivitet skulle vi bruge et bord, stole, papir og farveblyanter.

Vi lagde ud med at tage en runde, hvor børnene på skift fortalte, hvilken tradition, de bedst kan lide at fejre hjemme hos dem. Hver gang et barn havde fortalt, hvilken tradition de bedst kan lide, skabte vi en dialog sammen med dem omkring traditionen og vi kom også selv med eksempler undervejs. De traditioner børnene nævnte var blandt andet halloween, jul, eid og ramadan. Efter vi sammen havde sat ord på traditionen, tegnede vi nogle af eksemplerne. Derefter gik turen videre til næste barn. Da vi snakkede om halloween, tegnede børnene edderkopper, græskar, et menneske der blev halshugget med en økse og en heks. Da vi snakkede om jul, tegnede børnene juletræer, stjerner og risengrød. Da vi snakkede om ramadan og eid, tegnede børnene balloner, gaver, slim og mad. Da vi var færdige med aktiviteten, hang vi tegningerne op sammen med børnene.

Med vores aktivitet, synes vi, at vi fik sat fokus på de kulturelle forskelle, der er i børnehaven, men på en naturlig måde uden at nogle af børnene følte sig anderledes og uden at vi overtrådte institutionens grænser. Under aktiviteten fik vi skabt en god dialog sammen med børnene omkring deres yndlingstraditioner. Børnene var gode til at lytte til hinanden og tegne hinandens traditioner selvom det ikke var en tradition de delte. Dog var der en af børnene, som fejrede ramadan og eid, som var modstander af at snakke om og tegne jul. Hun sagde blandt andet, mens hun pegede rundt på de andre børn: “Jul, jul, jul, ramadan og ramadan”. Under vores feltarbejde, interviewede vi den pædagogiske leder i børnehaven, hvor vi spurgte ind til hvilke traditioner de havde i børnehaven. Han svarede: ”…vi er en dansk institution, så vi fastholder danske traditioner”. Ud fra dette udsagn fortolkede vi, at de prøver at give deres kultur videre, som er den danske kultur, og dermed fremtræder det beskrivende kulturbegreb også. Modsat dette, var målet med vores aktivitet, at der skulle være plads til alle kulturer og traditioner. Vores intention var dermed at få det komplekse kulturbegreb frem (Houmøller, 2021).

Ki02-grp6 – Camilla, Mathilde og Simone

.
puce21-ki02
puce21-ki02
puce21-ki02