Dialogisk oplæsning

Målgruppe : Indskoling

 

Vi er to pædagogstuderende, som begge arbejder i indskolingen. Her læser lærer/pædagog stadig op på gammeldags facon: stilhed under oplæsningen – den voksne har ordet, mens børnene passivt lytter. Flere og flere skoler inddrager IPad/smartboard og andre devices i undervisningen og bruger mange penge herpå. Derfor ville vi gerne undersøge hvordan vi kunne øge børns opmærksomhed og forståelse for højtlæsning ved brug af smartboard og iPad? Ville det hjælpe hvis der blev vist billeder på smartboard tavlen under højtlæsning?

 

Vi valgte at tage udgangspunkt i dialogisk oplæsning som er en metode hvor der bliver læst højt, men hvor børnene bliver inddraget undervejs. Der er mulighed for at stille en masse undrende spørgsmål undervejs samt at opnå en større vished omkring hvad de forskellige ord betyder og hvad der sker på billederne. På den måde får børnene et større ordforråd og bliver bedre til at forstå indholdet af historien. Ligeså udvikler det børnenes begrebsverden.

Vi valgte at inddrage en smartboard tavle for at se om det kunne øge børnenes opmærksomhed da de kunne have fokus på billederne mens historien blev læst højt og på den måde koble det visuelle til det auditive.

Vi fandt en bog fra Mofibo via iPaden, da den ikke kan afspilles fra en pc. Dette kan også gøres fra f.eks. eReolen eller en bog hvor man selv har taget foto af billederne og lagt ind på computeren/iPaden.

Grunden til vi valgte at bruge iPad og smartboard var for at øge børnenes opmærksomhed, da mange børn i dag er interesseret i teknik. Det bliver pludselig nyt og spændende, frem for at sidde med en alm. bog og læse op fra og vise billeder i ny og næ. Børnene har som regel mere travlt med at vente på der bliver vist billede, end at følge med i historien.

Vi kan klart anbefale at læse højt eller lave dialogisk oplæsning via denne metode, da vi havde god erfaring med at børnene var mere aktive, engagerede og lyttende.

Ulempen er dog at den voksne skal sidde stationært ved siden af pc’en og er fanget der, hvis ikke institutionen / skolen har f.eks. et Apple tv, så det kan foregå trådløst, hvorpå denne voksne ville kunne placere sig hvor som helst i lokalet og bevæge sig rundt blandt børnene. Samtidig blev børnene nød til at sidde på deres pladser ved bordene, for at de alle kunne se smartboardet, i stedet for i rundkreds, som kunne være mere hyggelig og give mere nærvær.

 

Dialogisk oplæsning er en pædagogisk aktivitet og et rigtig godt redskab i det sprogpædagogiske arbejde. Oplæsning af billedbøger via denne metode bidrager til børns sproglige udvikling, deres koncentrationsevne, samt deres lyst til at læse.

Vi mener at dialogisk oplæsning gjort på denne måde, er en god metode til at øge børnegruppens opmærksomhed og opnå en større forståelse på en inkluderende og anerkendende måde. Det er en metode vi begge kunne tænke os at arbejde videre med i vores pædagogiske praksis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPF16b-MD11

Kathrine Marott 131160729

Maria Edwards 13116073

 

 

CPF16b-MD11

 

CPF16b-MD11