Vi har valgt at vores aktivitet skal have fokus på et naturpræget, science og bæredygtigt emne, da vi med vores aktivitet skal have børnene til at finde ting i naturen de kan bruge til at male med. Derudover fik børnene kun de tre grundfarver så de kunne eksperimenterer med at blande farverne. Derudover snakkede vi om at eksperimenterer med jordfarverne hvorpå de også eksperimenterede med det. Til sidst ville vi også have fokus på at det skulle være et fælles projekt, så de skulle male på et stort fælles papir. Vi har valgt at opdele vores aktivitet i små grupper

i udviklingen af aktiviteten har vi valgt at benytte  af os Brostrøms didaktiske model.  Modellen har fungeret som et pædagogisk redskab til udviklingen af vores aktivitet og har sat rammen for refleksion af praksis. Et primært fokus har været at tilpasse rammefaktorerne, så alle deltagerne inkluderes i aktiviteten på deres eget niveau. Som igangsættere af aktiviteten vil vi kunne gå foran, ved siden af og bagved børnene og kunne motivere dem til deltagelse. Det er en meget åben aktivitet og man skal passe på med at sætte grænser, da resultatet og undersøgelses momentet kan blive forstyrret.

Målgruppen er tiltænkt til børnehavebørn, men aktiviteten er meget alsidig og kan derfor laves med flere aldersgrupper. Målet for aktiviteten er at give børnene en forståelse af genanvendelse og at ting kan få en ny betydning. Derudover giver vi den fri plads til at gå i science mode. og til sidst skal de kunne bruge deres motoriske sanser.

Et fokus er at børnene skulle lære af hinanden, da forsker Lone Svinth, “mener at børn udvikler sig socialt, emotionelt og kognitivt når det samarbejder” hun mener også at vi voksne ikke er gode nok til at understøtte det, så vi på den måde går glip af en masse vigtige erfaringer. Derfor har dette været et stort fokus for os.

Når man er ude med børnene i naturen kan man fornemme alle de spørgsmål som der kommer. De spørgsmål ville være med til at gribe og være med til at de kan få svar på dem gennem undersøgelser. Samt arbejde videre med de ting som man kan med naturelementer. Man kan også gennem den svenske undersøgelse “ute på Dagis” af Patrik Grahn. Denne undersøgelse bygger på at der er en helt typisk bybørnehave og en børnehave med meget natur. Man kunne se store forskelle når man kom til leg og kreativitet i det to institutioner. Hvor den institution med meget natur havde et bedre lege miljø hvor deres lege var meget mere fantasi præget samt der var mindre konflikter. Så med denne undersøgelse ville vi i den bybørnehave som vi lavede aktiviteten i være, med at til de kunne komme mere ud i naturen, som er den første del af vores aktivitet.

Science delen er meget vigtig for os da det var vores helt store fokus. De skulle selv blande farver og putte evt sand jord og bruge forskellige jordfarver så de malede med jord. De brugte mange forskellige ting til at male med, som blade, grene, sten mm. Derudover var vores aktivitet meget åben da der ikke er noget forkert resultat. Ifølge den nye styrkede læreplan er det også vigtigt at børn erfarer gennem eksperimenter og analyserer deres omgivelser, så de på den måde kan blive klogere på sig selv og verden. Ifølge den nye styrkede læreplan er det også vigtigt at det pædagogiske personale er nærværende og nysgerrigt, hvilket vi også havde stort fokus på, hvor vi kunne se at det smittede af på børnene.

Den måde vi vil formidle det videre til vores klasse vil være hen efter den måde som vi ville gøre det til børnene med at det skal være meget åbent og der ikke skal være mange grænser så det er de kan komme rigtigt ind i sciencemode

 

Af:

Jasmin – pead185384

Luna – pead185705

 
puce18-nu01