I valgfaget Kulturmøde og interkulturalitet, har vores gruppe i dette modul haft fokus på mobbekultur på nettet blandt unge. Vi har derfor været ude og lave feltarbejde på en efterskole i Brøndby, hvor vi udarbejdede en aktivitet som vi afprøvede i en 10. klasse derude. Vi dokumenterede aktiviteten med de unge ved at tage billeder og filme undervejs. I forbindelse med feltarbejdet har vi teoritisk beskæftiget os med mobning, kultur, fællesskabsdannelse, social kategorisering, globalisering og digitalisering. Vi har metodisk benyttes os af antropologisk feltarbejde, samt de unges egne narrative selvfortællinger, for herigennem at opnå en større indsigt i deres selviscenesættelse og kulturelle adfærd på de sociale medier.

Aktiviteten

Sammenhæng: Aktiviteten havde fokus på kommentar der bliver delt på de sociale medier og forskellen på hvordan kommentarerne modtages på den digitale platform og i fysisk interaktion. Aktiviteten foregik således at to frivillige skulle op og står med afstand til hinanden. En af dem fik kommentar i hånden som de skulle læse op for den de stod overfor. Hver gang den ene havde læst en kommentar højt, skulle personen træde et skridt nærmere den anden. Det skulle personen blive ved med til han/hun stod helt op ad den anden eller en af personerne synes det blev for meget.

Forud for aktiviteten havde vi besluttet, at alle kommentarerne skulle være ægte – altså nogle vi fandt på nettet, således at deltagerne forstod hvad der bliver skrevet på de sociale medier, og ikke bagatelliserede seriøsiteten. Vi overvejede ligeledes om de skulle have at vide, at kommentarerne var ægte før, under eller efter aktiviteten.

Vi gjorde os også tanker omkring hvilken aldersgruppe vi gerne ville udføre aktiviteten med. Forud for besøget på efterskolen, havde vi besluttet at vi gerne ville i udskoling, da denne aldersgruppe er meget aktive på de sociale medier samt at de var bedre i stand til at reflektere over aktiviteten og relatere den til deres egen adfærd på nettet.

Mål:  Vores mål med aktiviteten var at give de unge nogle kompetencer og selvindsigt i deres færden på nettet. Vi ville prøve at give de unge en ny indsigt i mobnings konsekvenser og menneskeliggøre deres oplevelser på internettet med aktiviteten.

Evaluering: Vi var bevidste om, ikke at efterlade deltagerne efter aktiviteten uden en opsamling. Vi stillede derfor nogle reflekterende spørgsmål som deltagerne diskuterede i fællesskab. Vi snakkede om deres oplevelse med aktiviteten, deres generelle kendskab og adfærd på nettet og deres oplevelser med digital mobning. Nogle dage efter udsendte vi et spørgeskema, med spørgsmål vedr. aktiviteten, hvad de havde fået ud af den samt om denne havde haft betydning for deres adfærd efterfølgende.

 

Udarbejdet af Signe og Katrine, CPEo15-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12
CPE15o-KI12