Hvordan får du skabt en legende tilgang til læring? Vi brugte appen aurasma til at skabe en digital skattejagt for børnene. Vi har valgt at lave en digitaliseret skattejagt, ved brug af appen Aurasma, som fungerer således, at man tager et billede af et objekt, som man scanner, hvorefter et billede eller video dukker op med eventuelt hint til næste post, eller en anden opgave der skal løses.

 

Loop model

Tema. Digital skattejagt.

Ramme. Stort areal med plads. Forklare hvordan man bruger aurasma. Det forgår ved man laver nogle poster rundt omkring i gården. 2 ipads.

Teknik. Vi har ikke mmulighed fr at alle kan få hver deres ipad. Dette kan være med til at skabe uro i det der kommer til at være et barn som er det styrende i jagten. Vi bruger aurasma i stedet for woop idet vi vil gøre det nemmere for børnene at lave poster. Vi så tidligere at der gik lang tid med at skirve tekster til woop.

Æstetisk og kreativitet. Det er en skattejagt hvor det er op til børnene hvad der skal være med i den. De kan f.eks. selv vælge temaet for skattejagten. De kan bruge deres sanser den visuelle og audiotive i form af videor. Derudover kan de også bruge bevægelse i det man kunne lave nogle af posterne til fysisk udfoldelse.

Kultur. De bruger ipad i sfo tid. Kun en dag om ugen. Det er dog tydeligt at mærke at de bruger ipad der hjemme. Deres kendskab til ipad virkede stor i og med de vidste hvordan de skulle håndtere den. Nogle af børnene havde allerede kendskab til appen og vidste godt hvordan det fungerede. Det var ikke nødvendigvis dem som kendte til det i forvejen som tog styringen i forhold til jagten.

Problematikkerne ved denne app, har været, at vi har haft nogle tekniske problemer med appen, i det at man indimellem ikke kunne scanne objekterne, fordi man skal stå på nøjagtigt samme position, som billedet er blevet taget, før det kan registreres. Også sollyset havde påvirkning på scanningen, hvilket er noget man skal have med i sine overvejelser. Med hensyn til vores målgruppe, som i denne omgang var en 2.klasse, fungerede det rigtigt fint, da de viste interesse og engagement for appen og havde det sjovt. De havde let ved at benytte sig af den, da posterne skulle laves, men ærgrede sig dog over, at det ikke fungerede, når skattejagten endelig var blevet lavet. For en videre udvikling af legen, kunne man justere den således, at børnene enten skal stave eller læse noget, da de i denne alder, er i stand til dette.

Nu spørger du sikkert hvorfor at det skal foregå digitalt og ikke bare kan gøres med papir og blyant og det er sådan set et meget godt spørgsmål. Ifølge Roland Hachmann er det en nem måde at få skabt en interesse til læring. At det forgår digitalt er på denne måde med til at skabe en interesse. Oven idet er det en nem måde at bruge til at planlægge et forløb ud fra. De fysiske rammer er simple i det du kun har behov for en ipad for at kunne tilgå undervisningen. Roland mener altså at det digitale skal bruges som en katalysator til at få skabt interesse for læring. Ikke at det digitale er det bærende element men at det er med til at skabe nogle rammer som også er med til at skabe et frugbart læringsmiljø.

  • Maja, Stephanie og Magnus

CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12