Digitaliseret ugeplan

 

Vi har under dette forløb været meget optagede af hvordan de digitale medier kan bidrage til at strukturere hverdagen for mennesker med autisme spektrum forstyrrelser.

Vi vil afprøve hvorledes at vi kan udvikle et system der gør det mere enkelt at hjælpe de unge til at sætte mere struktur på deres hverdag.

Vores system er udarbejdet ud fra SAMR-modellen.

Overordnet: Vi vil erstatte et fysisk ugeskema med et i digital form. Ved at inddrage to forskellige app’s, kan både borgere og personalet ændre i ugeskemaet.

Substitution: I stedet for at have et fysisk ugeskema, har vi valgt at lave et i skriveprogrammet “Word”.

Argumentation: “Word” findes som app til telefon og tablets. Dette gør at borgeren kan have sit ugeskema med sig.

Modification: Ved at inddrage en anden app “Dropbox” kan ugeskemaet ligges op og deles med andre, så de også kan se dette.

Redefenition: Kombinationen af begge app’s, gør at vi kan gå ind og ændre i ugeskemaet. Vi kan derfor lave ændringer i dags-strukturen uden at være fysisk til stede.

Skitsere ide til dit første eksperiment:

Vi vil på Rikkes arbejdsplads lade en af de unge afprøve app’en og derefter gøre observationer om hvordan den vedkommende unge bruger app’en og om den unge er stoppet med at komme på fællesarealerne.

Da vi ikke har fået tilladelse af beboerne til at filme, er vores observation derfor skriftlig.

Denne episode finder sted på Rikkes arbejde og foregår i fælleslejligheden, der ligger centreret mellem de unges private boliger.

I fælleslejligheden er der tilbud om socialt samvær med de andre unge, samt tilbud om fællesspisning. Her kan de unge komme ned og opsøge hjælp, eller samvær med de andre borgere når de har overskuddet til det.

Rikke sidder ved spisebordet, sammen med en ung mand og de er ved at spille et spil sammen. Sofie kommer pludseligt ind i fælleslejligheden lettere oprevet, fordi at hendes mor er kommet uanmeldt på besøg. Sofie råber højt til Rikke:  ”Jeg har altså bedt min mor om at gå 1000 gange, og nu gider jeg altså ikke sige det mere

Rikke rejser sig stille og roligt op, og siger til Sofie, at hun selv skal fortælle hendes mor det, men at hun gerne vil gå med hende.

Sofie får fortalt sin mor, at hun ikke bryder sig om at hun kommer anstigende, uden at have ringet på forhånd.

Sofies mor forlader hendes lejlighed, lettere oprevet og rystende på hovedet. Dette får Sofie til at blive endnu mere ophidset.

Rikke foreslår Sofie, at hun tager sin kuglevest på og holder en pause i sin lejlighed hvorefter at hun kan komme tilbage når der er aftensmad. Dette vil Sofie gøre og hun kommer efterfølgende tilbage til måltidet med godt humør og god energi. Dette fortsætter resten af aftenen.

Efter denne episode, mødtes vi i vores studiegruppe og diskuterer hvordan vi skal håndtere problematikken med Sofie og hendes mor.

Vi bliver enige om, at Rikke bliver nødt til at tage en samtale med Sofie. Vi vil gerne høre Sofies ideer til, hvordan hendes mor kan blive en del af den nye struktur. Ved dette skaber vi også en større brugerinddragelse.

Sofie og Rikke kommer herefter frem til, at den eneste måde hendes mor kan blive en del af strukturen, er hvis hendes mor sender besked til personalet. Herefter kan personalet gå ind i Dropbox og skrive aftalerne ind i ugeskemaet, som ligger som et Word-dokument. Sofie finder det for svært selv at skulle kunne varetage denne funktion med at skrive ændringerne ind.

Ugen efter skrev Sofies mor til Rikke at hun ville komme på besøg, hvorefter Rikke gik ind via sin telefon og førte aftalen ind i ugeskemaet.

Sofie kommer til Rikke bagefter og udtrykker begejstring for at hun bliver forberedt, når hendes mor kommer på besøg. Efter denne metode blev sat i gang, har Rikke ikke observeret at Sofie har haft flere udbrud.

 

Litteraturliste:

Peeters, T. (1999): Autisme. Fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis. Videnscenter for autisme.

Peeters, T. & Gillberg, C. (2002): Autisme. Medicinske og pædagogiske aspekter. Hans Reitzels Forlag.

Ryhl, C. (2012): Autismespektrumforstyrrelser. Et psykologisk overblik. Hans Reitzels Forlag

Wing, L. (1997): Det autistiske spektrum. En vejledning for forældre og fagfolk. Hans Reitzels Forlag.

http://laeringsteknologi.dk/415/samr-hvad-bruger-vi-egentlig-teknologien-til/

https://www.folkeskolen.dk/617751/prisbeloennet-film-viser-spaendvidden-i-digitale-medier-til-autister

Udarbejdet af:

Rikke Sannerud Petersen

131160714

Nina Finsen

131150705

CPF16b-MD11