Vi har på Modul I beskæftiget os med Kreative udtryksformer – på tværs. I den forbindelse har vi haft fokus på digitale medier i daginstitutioner, og hvordan der kan arbejdes med det.

 

Præsentation af aktivitet:
Vi har i gruppen valgt, at udarbejde en aktivitet med fokus på animation. Vi har benyttet os af App’en Puppet Pals. For at kunne lave aktiviteten sammen med børn, har vi derfor været på besøg i en institution over 2 gange, hvor vi her har haft mulighed for at arbejde med 4 børn, i alderen 5 år.

  1. besøg:

Vi præsenterede aktiviteten for børnene ud fra en tutorial, for at give dem et indblik i hvad de selv skulle lave. Børnene fik hver et stykke papir, som var inddelt i 4 rubrikker. Børnene fik fri fantasi til at tegne hvad de havde lyst til. Da tegningerne var færdige fortalte hvert enkelt barn sin historie omkring tegningen.

  1. Besøg:

Børnene genopfriskede deres historier for os, og for hinanden og derefter skulle vi i gang med at bruge Puppet Pals. Vi havde medbragt 2 IPads, så vi kunne være 2 voksne til 2 børn med én IPad. Nu skulle børnene så i gang med at prøve kræfter med både IPads og det at lave deres digitale animations dukketeater.

 

Anvendte teknikker:

Puppet Pals App:

Er en form for et digitalt animerede dukketeater, som giver børnene mulighed for at producerer deres egen lille film. Børnene har mulighed for selv at tegne og designe figurer samt baggrunde eller gøre brug af de muligheder app ‘en tilbyder. Der bliver dernæst taget billeder af hver deres figurer som de nemt kan klippe ud i Puppet Pals ved, at tage et billede af denne figur og sætte den ind i app ‘en.

 

 

Tegning:

Vi har valgt at bruge tegning som en teknik, da det at producerer en tegneserie kan være med til at børnene kan opøve sig forskellige færdigheder som:

  • Tegne ud fra ideer og oplevelser.
  • Tale sammen om tegninger, og spejle sig i hinanden.
  • Øve sig i at gøre brug af forskellige tegneredskaber og teknikker.

 

 

Didaktiske overvejelser/evaluering:

Vi har taget udgangspunkt i Sæbøs didaktiske model for at planlægge og evaluere. Dette for bedst at kunne belyse, hvad der sker i processen for børnene, når de er aktive deltager i vores aktivitet. Dog har vi valgt, at ligge særlig vægt på selve målet. Vi ønsker at være sammen med børnene om aktiviteten, at opfordre børnene til at gøre brug af deres fantasi og appellere til deres legende tilgang, til det de ikke har prøvet før.

Herved tager vi udgangspunkt i, at børnene har et meget lille kendskab til det at arbejde med digitale medier.

 

Didaktiske forudsætninger og Mål for aktiviteten:

Overordnet mål/ formål:

At give børnene et kendskab til at arbejde med digitale medier og udvikle deres evner inden for dette område.
Procesmål;

Mest fokus på den eksperimenterende leg / fantasi skabende univers for børnene, og mindre fokus på selve resultatet af børnenes produkt.
Forberedelse / tilrettelæggelse: 
En IPad skal være til rådighed, samt installeret Puppet Pals app. Det er en nødvendighed, at den voksne på forhånd har sat sig ind i brugen af App’en.

Vurdering/Refleksioner over gennemføring:

Vi fik tydeliggjort hvor vigtigt det er at App’en fungerer på IPad. Så én ting er at man som den voksne, har sat sig grundigt ind i hvordan man bruger den, en anden ting er om App’en vil ”lege” med når du sidder i selve situationen med børnene.

Vi er derudover utrolig positive over hvor modtagelige børnene var over for det at skulle lege med digitale medier. Det var tydeligt at mærke at det ikke var fremmede for børnene at bruge en IPad. Deres fantasi kom i spil da de skulle kreere deres historier, og vi fik samarbejde med indover da de skulle vælge to af deres egne sekvens tegninger for i fællesskab at lave deres egen historie.

 

movie
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11IGruGnhd
CPF16o-KU11IG
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I