Forældresamarbejde

Hvordan opretholdes et godt samarbejde når man er uenig med forældrene?

Brugerinddragelse

Bliver forældrene inddraget nok i forhold til deres eget barn?

Veganisme

Hvem bestemmer?

Forældreperspektiv

Pædagoger eller forældre som eksperter i børnenes liv?

Sundhed

Har man retten til at definere sin egen sundhed?

Mangelsyn

Ser vi som pædagoger mangler frem for ressourcer?

Lobbyisme

Kan man stole på sundhedsanbefalingerne?

Umyndiggørelse

 Kan forældre opleve at føle sig umyndiggjort i forhold til deres eget barn?

Helhedssyn

Får vi det hele billede med før vi træffer beslutninger?

 

Til seminardagen vil der blive udleveret en case og derefter udføres en Kahoot undersøgelse omkring jeres holdning til casen. Casen vil indeholde dilemmaer i forhold til overstående spørgsmål. Det er med vilje at vi ikke uddyber vores oplæg nærmere her i konferencekataloget, da vi gerne vil have jeres ufarvede syn på dilemmaerne i casen.

Efterfølgende vil der være et kort oplæg om overstående temaer som vi håber, vil være med til at åbne op for nye perspektiver og refleksion.

CPE15o-SE11
CPE15o-SE11