Intro

I vores gruppe har vi valgt at kombinere de kreative udtryksformer med krop og bevægelse. Dette har vi gjort fordi vi i vores feltarbejde bruger en idrætsinstitution, der hver dag har et stort fokus på krop og bevægelse. Derfor synes vi at det er meningsfuldt at kombinere de to og holde fast i børnenes interesse og glæde ved at være fysisk aktive. Samtidig ønsker vi at børnene oplever at komme i flow, som er en tilstand Mihaly Csikszentsmihalyi beskriver således:

 “Flow er en tilstand, hvor den enkelte i én og samme proces oplever meningsfuldhed, glæde, virkelyst, opslugthed, selvforglemmelse, koncentration, fokusering og mistet tidsfornemmelse” (Ringsted og Froda, 2008, s. 78)

For at opnå flow, er det desuden vigtigt at opgaven stemmer overens med barnets kompetencer. Det skal hverken være for nemt, så barnet keder sig, eller at det er for svært, så barnet bliver udfordret så meget at de giver op. Det kan være svært at opnå flow i daginstitutioner, da der altid er en tidsramme f.eks. pga. faste spisetider, og det er derfor sjældent muligt at give sig hen til aktiviteten og glemme tid og sted. (Ringsted og Froda, 2008, s. 78-81)

Forløbet i institutionen

Vi skal i vores forløb lave en aktivitet, hvor børnene skal lave dinosaurer-fødder ud af et liggeunderlag i skum. Derefter skal de limes fast på gamle sko og støvler, og på den måde skabe deres eget dinosauer fodaftryk. Børnene får lov til at udfolde sig kreativt og vælger selv hvordan deres fodaftryk skal formes. Vi tilpasser aktiviteten til det enkelte barn, så alle bliver mødt på deres niveau. 

Den følgende dag skal børnene lave fodaftryk på et langt stykke afdækningspapir, som skal forestille at være jord. Under denne proces lægger vi stor vægt på at børnene får muligheden for at have en legende tilgang til dét at lave tryk. Vi vil undervejs være forberedte på at aktiviteten kan udvikle sig, og følge barnets initiativ. 

Teknikker & metoder

Der er forskellige former for tryk:

  • Højtryk 
  • Dybtryk
  • Plantryk
  • Digitaltryk
  • Skabelontryk

Vi har valgt at gøre brug af højtryk, som er en form for tryk, hvor man med en valse indfarver trykpladen med tryksværte, og derefter trykker man det ned på et stykke trykpapir. I trykpladen kan man ridse mønstre, f.eks. med en blyant eller et søm. Når man laver et højtryk bliver kun det højeste lag trykt på trykpladen og ridserne vil skabe et mønster i trykket. I stedet for at bruge tryksværte, har vi valgt at gøre brug akrylmaling, da det er et hurtigtørrende materiale. I stedet for at påføre malingen med valser skal børnene trykke fødderne ned i malingen, inden de skal gå på papiret, da valsningen kun kan udføres på et jævnt underlag. Da børnenes dinosaur-fødder skal limes fast på skoene, vil valsning ikke være muligt. 

Tryk er især spændende at arbejde med, fordi der er et stort overraskelsesmoment forbundet med udtryksformen. Man ved aldrig helt hvordan trykket ender med at se ud, og to tryk er aldrig det samme. For hvert skridt børnene tager, vil trykket ændre udtryk. De har mulighed for at tilføje mere farve undervejs, eller blot se udtrykket ændre sig til et tryk der til sidst er så svagt at der ikke længere er et klart aftryk. (Bager, 2006)

Seminardag

På seminardagen har vi gjort klar til at i selv skal prøve at lave tryk. I skal arbejde med polystyren, som er et billigt og let tilgængeligt og let anvendeligt materiale, som ofte er at finde i daginstitutioner. Materialet er skrøbeligt, men nemt at arbejde med. I skal også arbejde med akrylmaling, fremfor tryksværte, men i har mulighed for at prøve at påføre malingen med en valse. I skal sammen lave ét stort fællestryk, som skal afspejle jordbunden i en skov – f.eks. blade, græs, grene og lignende. Ligesom børnene skal i selvfølgelig også lave tryk der forestiller dinosaur-fødder. 

Vi håber at i er friske på at arbejde hurtigt og effektivt og vil få en sjov og lærerig oplevelse med at lave tryk. 

 

Vi glæder os til at se jer!

Gruppe nr. 9 – Sara, Simone og Sofie. 

 

Litteratur

Ringsted, S. & Froda, J. (2008). Værkstedsarbejde, identitet og personlighed. I Plant et værksted. (s. 71-82).

Bager, M. (2006). Jeg – en kliché i en sort hvid verden. Billedpædagogisk Tidsskrift.

 

puce17-ku04v
puce17-ku04v