Disco aften

Disco aften! – social special:

I forløbet med medie og digitale fællesskaber bliver der vægtet hvordan forskellige medier kan bruges i den pædagogiske praksis. Gruppen har perspektiveret dette til den socialpædagogiske praksis og udført en relevant aktivitet med udviklingshæmmede borgere i alderen 23-75 år på to forskellige bosteder. 

 

Meningen med aktivitet:

Målet med aktiviteten er at skabe en multimodal oplevelse med det formål at styrke inklusion og bevægelsesglæde samt at give livskvalitet. Den multimodale aktivitet kan også virke som en terapiform for borgere med demens. Inklusion kommer til udtryk da alle typer af brugere har mulighed for at komme med på dansegulvet ud fra deres eget funktionsniveau eller sidde ved snacks bordene hvis de hellere vil det. Der gøres brug af musik og motiverende fagpersoner til at aktivere brugere til at synge og danse. Der er også mulighed for brug af Just Dance eller Singstar for de helt modige. 

 

Aktivitetens opbygning:

Gruppen har arbejdet med at borgerne får opsat lydanlæg og lysanlæg på deres afdeling. Der kan være snackbord hvis ønsket. Det anbefales også at have et hvileområde. Der spilles enten musik som er valgt af borgerne selv, eller musik som personalet ved er af borgerens præference (mulig musik de har hørt da de var unge, eller musik de kender godt og plejer at høre). Personalet kan opfordre til at danse for at udløse glæde og sanse en kropslig fornemmelse. Mange af borgerne som deltog glemte helt tid og sted, og smilede stort hele aftenen. Der er også eksempler på meget demente borgere, som til dagligt er svære at få kontakt med, som kom helt til live og både sang og dansede med til kendt musik. På den måde får de livskvalitet og oplever mestring i eget liv. 

 

Materialer:

  • Lydudstyr
  • Lysudstyr (eventuelt epilepsivenligt lys)
  • Et lokale med plads til alle og god gulvplads til dans
  • Enkelte borde og stole til afslapning og hygge
  • Snacks (kan laves med sunde alternativer)
  • En liste med sange som borgerne godt kan lide (med plads til tilføjelser og forandringer undervejs)
  • Evt en projektor
  • Evt Singstar og/eller Just dance videospil

 

Aktivitetens faglige baggrund: 

  • Træning af den auditive sans, visuelle sans, vestibulære sans (Balance/kropsfornemmelse), den proprioceptive sans (Bevægelse), og den taktile sans (berøring).
  • Aktivering af flere kognitive aktiviteter på en gang gennem sanseintegration (kombinering og brug af flere sanser samtidig).

 


puce20-md01
puce20-md01