Målet med vores aktivitet:
Vi har gennem en anden opgave i vores gruppe været ude og interviewe en pædagog på en fritidsinstitution hvor vi også foretaget en observation med henblik på at få en indsigt på pædagogernes kulturforståelse og deres arbejde med kulturel diversitet. Vi har under dette feltarbejde kommet frem til at en essentialistisk kulturforståelse dominerer hos pædagogerne der, og at vi vores eget arbejde i diverse institutioner har været vidne til samme kulturforståelse de fleste gange.
Vi valgte at besøge samme institution igen, dog med en anden hensigt denne gang. Vi ville foretage en aktivitet i form af diskussionsspørgsmål som vi har udarbejdet. Målet med aktiviteten eller interventionen var at give pædagogerne en indsigt i forskellige kulturforståelser, deres fordele og ulemper og hvordan man kan tackle adskillige situationer med kulturel diversitet og kultur møder for at forbedrer læringsmiljøet, og vigtigheden af en konstruktivistisk kulturforståelse.
Der blev stillet spørgsmålene:
1. Hvordan forstår i kultur
2. Kan to mennesker have samme etnicitet men en anderledes kultur, uddyb svar
3. Er kultur noget man er eller gør, eller begge?
4. Har i nogensinde handlet på en måde hvor jeres forståelse af et barns kultur har haft en indflydelse, hvis ja
hvad tænker i der er negativt eller positivt ved dette

Alle spørgsmål bliver spurgt med et formål om at få et indblik i deres kulturforståelser.

Beskrivelse af vores aktiviteten:
Vi havde til vores tiltag/aktivitet i praksis forberedt 4 spørgsmål.
Vi startede med at dele alle pædagogerne op i mindre grupper af tre personer til et personalemøde. De blev efter gruppedannelserne stillet det første diskussionsspørgsmål. De fik efterfølgende 5 minutter til at diskutere og tale sammen. Vi samlede derefter op på det første spørgsmål hos alle grupper i plenum og gentager processen 4 gange selvfølgelig med forskellige spørgsmål. Det var tydeligt at de fleste pædagoger blev udfordret med diskussions spørgsmålene og reflekterede over hvad de siger til børnene og hvilken effekt det kan have.

Lavet af: Huda Bairam, Aisha Rahmoune, Josef Al-khamasi, Kayla lydia Sayisman, og Viktoria Nørbjerg.

ki04grp2
puce21-ki04