Mål nr. 15 i FN’s 17 Verdensmål handler om at beskytte og genoprette økosystemer og mindske tab af biodiversitet. En måde at arbejde med dette mål og dets delmål kan være at fokusere på bier og deres betydning, samt menneskers indflydelse på miljøet og dermed biers levesteder.

Den beskrevne aktivitet og bier som emne skal ses som en enkelt del af et længerevarende tema omkring miljø, økosystemer, biodiversitet og naturbevidsthed.

 

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten består af at lave bivokswraps til fx madpakker eller overdækning af rester, som skal i køleskabet. Bivokswraps er en naturlig og genanvendelig måde at pakke madvarer ind og lader maden ånde samtidig med, at det beskytter mod luft og fugt. Wrappen skal ses som alternativ til stanniol, husholdningsfilm samt mad- og bagepapir til indpakning af næsten alle madvarer bortset fra råt kød. Bivoksen er med til at gøre stoffet formbart via håndvarme og olien både blødgør og er antibakteriel. Wrappen skal vaskes i koldt vand med mild sæbe og derefter tørres af eller hænges til tørre – den må ikke vrides!

 

Fremgangsmåde

Man skal blande ca 1 del olie til 4 dele bivoks, som så skal smeltes i et vandbad ved middelvarme. Dette tager op til en halv time, og det kan derfor være en fordel at smelte det på forhånd med nogle målgrupper. Dåserne skal stå, så de ikke kan vælte i gryden, og man skal være opmærksom på, at bivoks er brandfarligt ved brug af åben ild, og at olien ikke skal komme på huden.

Efterfølgende tager man gryden af pladen og hen til arbejdsområdet, hvor der vil være pensler, bagepapir og stof. Det er vigtigt, at dåserne bliver i vandbadet, da blandingen begynder at størkne, hvis det er under 60 grader. Herefter pensles stof stykkerne med blandingen i et tyndt lag. Det tørrer hurtigt af sig selv, men kan også kommes i ovnen ved 100 grader for at give en mere jævn fordeling.

 

Materialer

Bivoks (kan skaffes hos lokal biavler eller panduro eller lignende)

Pensler, helst brede

Bagepapir

Dåser til at komme olie og bivoks i

Kokosolie

Sakse til at klippe stoffet til

Stofstykker, nyvasket ikke strækbart ren bomuld

Skeer til olien

Avispapir til at beskytte arbejdsområdet

Gryder til vandbad

 

Didaktiske overvejelser

Aktiviteten kan tilpasses forskellige målgrupper. Afhængig af målgruppen inden for social- og specialområdet kan det give bedre mening, at pædagogerne laver en større eller mindre del af forarbejdet.

Målet er, at deltagerne opøver bevidsthed og handlekompetence i naturen gennem læren om bier og biernes betydning for det økologiske system og en generel forståelse af kompleksiteten i naturen samt en oplevelse af, at de har en rolle i det økologiske system. Samtidig skal aktiviteten være med til at give en bevidsthed om affalds indflydelse på miljøet, helt konkret med fokus på indpakning af madpakker og forbrug af stanniol, husholdningsfilm og mad- og bagepapir.

Deltagerne i forløbet skal være aktive omkring specifikt indhold i et tema om miljø og biodiversitet. De bliver præsenteret for viden og på den baggrund kan de selv tage stilling. Pædagogen har en dagsorden, men skal inden for rammen tage imod målgruppens input og spørgsmål, og skal derfor som forberedelse tilegne sig en vis faglig viden.

Aktiviteten giver deltagerne sanseindtryk ved blandt andet at dufte til voksen, føle på den og mærke hvordan voksen reagerer, når man kommer det på stoffet. Målgruppen får herfra nogle sansemæssige erfaringer, de kan bruge i andre sammenhænge eller genkende, hvis de møder det samme materiale igen.

Gennem et større tema får deltagerne mulighed for at se en sammenhæng imellem miljøproblemer og sig selv. Bierne bliver en måde at konkretisere de miljøudfordringer, menneskeheden står overfor, og bivokswraps bliver til mulige handlemuligheder for deltagerne til at mindske affald og samtidig øge bevidstheden omkring sammenhængen i et større system.

 

Litteratur

https://www.verdensmaal.org/15-livet-pa-land

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/topforskere-her-er-fakta-i-debatten-om-bier

http://vildebier.dk/?Best%F8vere_er_truede

https://www.bleschu.dk/blog/diy-lav-dine-egne-bees-wrap

 

Nu02-grp3

Gruppemedlemmer 

Karen Stubkjær Holm – 101171122

Martin Kurt Haglund – 101171108

Nanna Bjerge Dahl Henriksen – 101171123

Rasmus Jakobsen – 101171278
pucf17-nu02
pucf17-nu02
pucf17-nu02
pucf17-nu02