pucf22-sb01

1) Overskrift

 • Lav en gerne fængende overskrift til jeres aktivitet/proces/tiltag
 • Dynamisk Dodgeball: Boldleg med Et Twist

2) Mål og rammer

 • Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag
  • Samarbejde, konkurrence og holdspiller
  • Målet med dodgeball er at eliminere modstanderholdets spillere ved at kaste bolden og ramme dem, samtidig med at man undgår at blive ramt af modstanderholdets kast
 • Hvem er målgruppe/aldersgruppe
  • Målgruppen for dodgeball kan være bred og omfatter typisk børn, unge og voksne, der ønsker at deltage i en sjov og konkurrencepræget fysisk aktivitet
 • Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til)
  • Vi skal begrænse os til 20 deltager, ellers risikerer vi, at det bliver for uoverskueligt
 • Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)
  • Til dodgeball kræves typisk en åben, markeret spilleplads, gerne en gymnastiksal eller udendørs areal. Materialerne omfatter en blød bold egnet til kast og en sikkerhedszone omkring spilleområdet

3) Indhold

 • Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget
  • I dodgeball deltager to hold, normalt bestående af lige antal spillere, på en afgrænset spilleplads. Målet er at eliminere modstanderholdets spillere ved at kaste bolden og ramme dem, samtidig med at man undgår at blive ramt af modstanderholdets kast. Spillet begynder med begge hold placeret bag deres respektive grænser. En eller flere bløde bolde placeres i midten af spillepladsen. Ved startsignalet løber spillerne frem og forsøger at gribe en bold og kaste dem mod modstanderholdet. Hvis en spiller bliver ramt af en bold, bliver vedkommende elimineret fra spillet, men kan komme tilbage, hvis en medspiller fanger en modstanders bold. Spillet fortsætter, indtil alle spillere på et hold er elimineret, eller en forudbestemt tid er gået. Holdet med flest spillere tilbage ved afslutningen, vinder. Dette gentages typisk i flere runder, og holdene skifter side mellem runderne. Spillet kombinerer elementer af boldspil, strategi og hurtige reaktioner, og det fremmer samarbejde og fysisk aktivitet.
 • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser
  • Vores faglige og didaktiske overvejelser inkluderer at skabe et sikkert og inkluderende læringsmiljø, hvor deltagerne kan udvikle deres motoriske færdigheder, samarbejdsevner og strategisk tænkning gennem aktiv deltagelse i dodgeball. Vi vil tilpasse aktiviteten til deltagernes alder og færdighedsniveau, sikre klare regler og instruktioner samt fremme fair play og respekt for medspillere og modstandere. Vi vil også integrere refleksions- og evalueringsprocesser for at styrke læringen og sikre en positiv og meningsfuld oplevelse for alle deltagerne
 • Skriv jeres navn(e) til sidst i indlægget
 • Onurhan, Dilan T, Onur og Dilan G.

pucf22-sb01
pucf22-sb01
pucf22-sb01
pucf22-sb01
pucf22-sb01
pucf22-sb01