Intervention til seminardag d. 23. oktober

Ud fra vores emne omkring døden og sorgen indenfor spiritisme og kristendom, har vi valgt at lave en workshop for pædagoger som klæder dem på til at kunne give en nuanceret fortælling om døden til børn.
Langt de fleste børn oplever at miste en bedsteforælder, en ven eller en bekendt. I 2011 mistede 3000 børn en mor eller en far (Bresson Ladegaard Know, 2011). Det er ikke kun voksne der oplever dette, da døden er en uomgængelig del af livet. Men taler vi med børnene om det at være dødelig? Det er som sagt en uomgængelig del af livet, og er du først blevet skabt er du gammel nok til at dø.
Vi har erfaret at når børn stiller et af de store spørgsmål ”hvad sker der når man dør?”, så kan det være svært for den voksne at give en forklaring som favner de mange aspekter og perspektiver der kan være på døden. Vi vil derfor skabe fokus omkring vigtigheden af en ensrettet fortælling om døden, i en personalegruppe i en daginstitution. Filosofien kan fungere som inspiration til at åbne for en samtale, da det er et svært emne at tale om, som i høj grad er styret af personlige erfaringer og holdninger.
Derfor vil vi med vores intervention/workshop forsøge at klæde jer pædagogstuderende bedre på til at kunne tale om døden med et barn.
I Danmark er der cirka 5.000 daginstitutioner. 15 procent, svarende til cirka 700, har ikke en sorgplan (Thuesen Bøje, 2013). Derfor vil vi nu træne jer i at lave en sorgplan med udgangspunkt i den filosofiske samtale.
Den filosofiske samtale er en åben samtale der rummer forskellige udsagn, her stiller hver enkelte nysgerrige og kreative spørgsmål. I fælleskab undersøges et filosofisk tema (døden), hvor i ud fra dette i fælleskab stiller spørgsmål og finder svar. Meninger og holdninger tages ikke forgivet, men undersøges og begrundes. I skal stille spørgsmålstegn ved det åbenlyse. Målet er at i skal rykkes ud af jeres comfortzone for at blive mere klar over jeres syn på verdenen og jeres personlige værdier, da dette kan påvirke måden i handler og vurderer situationer, i dette tilfælde en situation hvor et barns mor eller far er afgået ved døden (Bresson Ladegaard Know, 2011).

Morten

Anne Sofie

Sophia

 
puce18-ki01