Gruppe 4 – Jacob, Mette, Mitzi og Sandra – Skole- og fritidspecialisering

Vores bidrag til seminardagen er en aktivitet, vi har udført i praksis med målgruppen 6-9-årige. Vi har anvendt Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel til at planlægge vores institutionsbesøg, hvor denne øvelse har været en del af vores aktiviteter med børnene. Antallet af deltagere kan variere fra omkring 5 og helt op til 30. Det kræver bare noget forskelligt af pædagogen og dennes deltagelse i aktiviteten, samt pladsen i det fysiske rum, hvor der skal være plads til fysisk udfoldelse.

Børn der arbejder med æstetiske udtryksformer, som fx drama eller fortælling, bliver gennem disse aktiviteter samtidig bedre til noget andet end det direkte relaterede til det æstetiske. Dette er fx abstrakt tænkning, kollektive skabelsesprocesser, fantasi- og kreativitetsudvikling, samt innovation (Austring, 2011).

 

Vores aktivitet: Fortælling med skulpturer:

Der skal bruges 2-3 fortællere. Resten af deltagerne skal skabe skulpturer på gulvet.

Aktiviteten går ud på, at der fortælles en improviseret historie, imens de resterende deltagere bevæger sig rundt i resten af rummet. Fortællerne skiftes til at bygge videre på fortællingen. Skulptur-delen bliver aktuel, når en af fortællerne gentager et navneord undervejs i fortællingen. Når dette sker, skal deltagerne skynde sig at skabe én skulptur af ordet, og fortællingen pauses. Alle deltagerne skal være en del af skulpturen. Når skulpturen er godkendt, fortsættes historien, indtil et nyt navneord gentages, og en ny skulptur skal skabes. Aktiviteten afsluttes, når fortællingen er færdig, eller når den afsatte tid er gået.

 

Vi valgte at bruge denne øvelse i praksis med børnene, da den kræver noget af børnene som gruppe såvel som enkeltvis. Undervejs i fortællingen skal de arbejde sammen, aflæse og holde øje med hinanden, for at kunne bygge de forskellige skulpturer. Dette kræver fantasi hos den enkelte, da de skal være i stand til at bygge videre på det udtryk, deres kammerater er startet på.

 

Til videre læsning:

Austring, D. B (2011), Fortælling hjælper børn på plads i verden, I K. Mark, Pædagogers arbejde med sprog og billeder (s. 17-37), Akademisk Forlag
CPF16o-KU15D
CPF16o-KU15D
CPF16o-KU15D
CPF16o-KU15D
CPF16o-KU15D
CPF16o-KU15D
CPF16o-KU15D