Drama indenfor social og special området

 

På dette modul har vi arbejde med kreative udtryksformer. Det vil vi bruge på vores målgruppe som er udviklingshæmmede i alderen 18+ som er på dagtilbud for særlig støtte. Vi brænder for at skabe livsglæde for denne sårbare gruppe af befolkningen. De kreative udtryksformer kan være et hjælpemiddel for dem, der har svært ved at udtrykke sig verbalt. Her kan de kommunikere på en anden måde.

Vi alle sammen kender det klassiske vendespil, hvor man skal finde to ens billeder og det gælder om at få flest stik for at vinde spillet. Vores aktivitet er et menneske-vendespil, hvor vi tager udgangspunkt i dyr. Der vælges to spillere, som skal finde samme dyr, f.eks. to løver = et stik. De 2 valgte spillere går ud, mens de andre deltager trækker et af vores dyrekort. Deltagere med samme dyr på kortet på går sammen og aftaler hvordan de skal udtrykke dyret med deres krop. Herefter blander deltagerne sig på gulvet. De 2 valgte spillere kommer ind igen og skal skiftes om at finde par. Hver gang én får stik, snakker man om hvilket dyr det var. Spillet er baseret på en fællesskabs-lærende proces med fokus på kropslig deltagelse, hvor alle individer er inkluderet i legen. Læring sker derved gennem en kreativ proces og det bidrager til deres udvikling (Pedersen:2013:32).

Leg i hverdagen er med til at fremme livskvaliteten og sundheden – både fysisk og psykisk. Det fysiske består i at målgruppen får bevæget sig i hverdagen og det psykiske består i at  leg kan bidrage til mange sociale oplevelser og nye venskaber og dette kan mindske følelsen af ensomhed og isolation. Vi synes derfor at kreative udtryksformer er oplagt for denne målgruppe, da det kan være svært for udviklingshæmmede at udtrykke sig sprogligt. F.eks. kan dramafaget kan hjælpe med at udtrykke os symbolsk gennem kroppen (Sæbø 2010:22).

Denne aktivitet kan indsættes i Malcolm Ross’ model ”Den kreative, skabende proces’, som går ud på at det er grundelementerne sanser, fantasi, medie og håndværk som udgør grundlaget for den skabende proces (Austring og Sørensen, 2006:155).

Vi glæder os til at vise jer hvor sjovt kreative udtryksformer er.

Vi ses til seminardagen

-Helena & Anina

 

Kildehenvisninger

Sæbø, A. B. (2010) Drama i barnehagen, 3. Udgave, Universitetsforlaget

Pedersen, Lars Wahlun (2013): Dannelsesbegrebet i institutionen, Hans Reitzels Forlag

Austring, B.D & Sørensen, M (2006): Æstetik og uddannelsestænkning; I Æstetik og læring, 1. Udgave.

https://paedagogik.systime.dk/index.php?id=350  Malcom Ross’ Model

 

For videre læsning

Sønnichsen, Lise Hostrup (2014): Leg gør os til mennesker – en antologi om legens betydning, Forlag 55 Nord
CPE16o-KU14D
CPE16o-KU14D
CPE16o-KU14D
CPE16o-KU14D
CPE16o-KU14D
CPE16o-KU14D
CPE16o-KU14D