Rundt på gulvet

Her kommer i ud for en oplevelse der vækker en indre gejst, der vil skabe lyst til at åbne jeres følelsesregistrer på kryds og tværs. Der er garanti for en sjov, udfordrende og intens proces.

 

Hatte-teater

En er fortæller

En er hat

Nu skal vi igennem dag og nat

Hatten er høj

Hatten er blød

Nu skal vi sammen

Finde vor glød

Fattig eller rig

Stor eller lille

Du bestemmer selv

Hvad du vil spille

Med hatten du skal

Spille og lege

Med impro og lyst

Historien du dreje

Hatteteater går ud på at improvisere igennem fortælling. Deltagerne får tildelt en hat, hvor de selv bestemmer hvilken karakter hatten repræsentere. Igennem hatteteater får du indsigt og medejerskab ved at være medskabende for forudsætningerne for handlingsforløbet og rollevalg for historiefortællingen, der får en legende funktion.

Den legende tilgang til dramafaget, er med til at skabe den særlige kommunikation, der formidles via kropslige koder med forskellige karakteristika af metakommunikative symbolisering. Igennem legen skabes der rum for genkendelighed og tryghed, hvor der forekommer en balancegang mellem udfordringer og kaos.

I vil opleve dramadidaktiske overvejelser omkring fysisk -og mental parathed, der er med til at skabe rammer for fællesskab, koncentration, medejerskab og improvisationen, igennem æstetiske læreprocesser, der er grund for ekspressivitet.

Så hav “JA-HATTEN” på!!!! 

 
CPF16o-KU15D