Gorillaen der var en gorilla – Fold teateroplevelsen ud

I samarbejde med børneteatret ”Det lille teater” har vi udarbejdet et dramapædagogisk forløb. For at institutionens børn og voksne kan arbejde videre med forskellige almene tematikker og udforske dramapædagogiske og æstetiske læreprocesser.
Fortællingen og teaterstykket indeholder både indhold og form, at være fælles om for både børn og voksne.  De temaer vi arbejder med er familie, savn og længsel efter mere. Disse er gennemgående for vores forløb, fra begyndende impulser til børnenes og institutionens egen videreudvikling i efterbearbejdningen.

Målsætningen med projektet:

  • At udvikle oplevelsen og indlevelsen i historiens indhold og figurer.
  • At bruge figurteater til at udforske historiens forskellige følelser og situationer.
  • At udvikle forestillingsevnen og den skabende fantasi.
  • At varetage og udvikle evnen til samspil og samarbejde.
  • At støtte børnene i det at fortælle deres historie.

Vi har udarbejdet en folder med introduktion til forløbet samt et brev fra gorillaen og et ’fold-ud-teater’ der kan bruges til at spille og lege med selv-lavet figurer.

Didaktiske overvejelser 

Igennem forløbet ønsker vi at skabe en æstetisk læreproces, hvor indtryk omformes til udtryk via et æstetisk medie eller formsprog(Austring, 2018:12). Dette startes med en impuls – hos os findes denne igennem det begyndende møde med fiktionen i form af vores ’brev fra gorillaen’, samt lån af billedbogen ’Gorillaen der var en gorilla’.
Materialet henvender sig til børnehaver men kan udvides til de første klassetrin i skolen.
Det centrale for os er dog at introducere til og udvide forståelsen for hvad teater og drama kan og således få målgruppen hevet ind i et legende og dramatisk univers.

Pædagoger kan etablere fortællerrum over alt, med få virkemidler såsom lys, lyd og afskærmning. Ligeledes kan I anvende vores scene, som er kreeret i pap og kan bruges sammen med de figurer, rekvisitter og andet som er tiltænkt bearbejdning og fordybelsesfasen. På forhånd er der udarbejdet rekvisitter som tager udgangspunkt i stykket og børnebogens udtryk. Fordi vi vil blande stykket og andet indhold, så skal I ikke se rekvisitterne som en begrænsning men derimod som en start på et større legeunivers, I skaber i samspil med børnegruppen.  Når I udarbejder figurer kan i bruge de materialer, I har til rådighed og I kan med fordel inkludere børnene i denne proces og bede dem medbringe materialer fra deres hverdag/hjem.

Gruppe 2: Daniel, Rose – Dagtilbudsspecialisering

 

Litteraturliste:

Austring, Bennye D. 2018  Det blev en sommerfugl, Slots- og kulturstyrelsen. https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Publikationer/2018/Det_blev_en_sommerfugl.pdf

 

 

 

 
CPE16o-KU14D