Kan du forestille dig en klub, hvor drenge render rundt og griner højt? Hvor frivillige kigger på med et stort smil på læben? Hvor mennesker, store som små, er til stede i øjeblikket, lytter til hinanden og ser hinanden for dem de er og hvad de kan? 

Som pædagogstuderende på profilen, Social Innovation og Social Entreprenørskab, beskæftiger vi os med innovative processer, f.eks. innovationsdiamanten, og samskabelse. At gøre noget med det vi har. Derfor vil jeg stifte en forening med projektet, Drengeklubben, for drenge bosat i et udsat boligområde, Mjølnerparken. Her styrkes sociale og personlige kompetencer hos børn, så de får endnu mere mod på at klare livets udfordringer.

Drengeklubben har åben hver torsdag aften kl 18-20 for drenge i alderen 6-12 år. Her kan de møde hinanden i et trygt og socialt miljø, hvor frivillige voksne fungerer som rollemodeller og gennemfører aktiviteter sammen med børnene. F.eks. madlavning, sociale lege, boldspil og ture ud af huset, som kan styrke børnenes kritisk og planlægningskompetence, evne til at forstå sociale/uskrevne regler og nysgerrigheden på at opleve verden omkring. 

At stifte en forening og at starte et projekt er to forskellige processer, men de har flere pejlemærker til fælles. Derfor bør man i starten gøre sig følgende overvejelser;

  • Hvad er formålet med os som forening/projekt?
  • Hvilke værdier skal præge os?
  • Hvordan skal vi organisere os?
  • Hvad med økonomien? 
  • Er der krav, som vi skal leve op til?
  • Hvem skal vide vi eksisterer?

I mit tilfælde drives foreningen af en bestyrelse på mindst 5 frivillige, som sørger for at foreningen og projektet kører. F.eks. søger økonomisk støtte hos kommunen eller fonde til leje af lokaler med køkkenfaciliteter, aktiviteter og arrangementer for de frivillige. Drengeklubben ledes af 2 projektledere, som sørger for vagtplan og planlægning af aktiviteter samt at der hver torsdag er 3-4 frivillige til stede. 

I organiseringsstruktur figuren herunder illustreres kommunikationsforholdene på tværs i foreningen. Bemærk at et bestyrelsesmedlem (som børnene kender) er til stede under børnemøde for at praktisere medbestemmelse. Derudover er der fokus på samarbejde med lokalmiljøet (f.eks. forældre, skole og fritidstilbud), som informeres herom via flyers. 

Foreningens frivillige rekrutteres via jobopslag online og fysiske flyers. Så vidt det er muligt vil der være fokus på at rekruttere pædagogstuderende i håbet om at kunne implementere empowerment og en anerkendende tilgang i klubben, hvor børnene ses som ressourcestærke og hvem de er.

 

 

 

 

 

 

 

af Rikke Elisabeth Sjolte (puce19-se01)

puce19-se01
puce19-
puce19-se01
puce19-se01