Drømmerejsen  – Yoga/mindfulness

 

_____________________________________________________________________________

 

Mål og rammerMålet med vores aktivitet er at komme ned i gear og skabe ro for sig selv. Med Mindfulness har børn, unge og voksne mulighed for at komme i kontakt med deres medfødte kompetencer såsom at bruge deres åndedræt, blive kropsbevidste, træne deres empati og udtrykke følelser. Det udvikler blandt andet deres spontane kreativitet og bevidsthed. Men det styrker også deres evne til at koncentrere sig og dermed evnen til ny læring.

Det kan hjælpe med at reducere stress, forbedre deres fokus og koncentration, håndtere deres følelser bedre og løse konflikter på en mere fredelig måde. Det kan også styrke deres evne til at sætte sig ind i andres følelser og forbedre deres evne til at styre deres egne handlinger. På denne måde kan mindfulness skabe et mere positivt læringsmiljø og hjælpe brugerne med at trives personligt og fagligt.

 

Rammerne for vores aktivitet er at vi skal have et rum med dæmpet belysning, en højtaler til stemningsmusik og nogle yogamåtter vi kan ligge ned på.

 

Målgruppe

Vi har valgtat lave mindfulness som aktivitet, da vi ser det som et relevant pædagogisk redskab for alle pædagogiske målgrupper, samt at det er en bevægelsesmæssig sundhedsfremmende aktivitet, som kan justeres til ens valgte målgruppe.

Men til denne aktivitet har vi valgt  målgruppen borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.  

 

Deltager antal 

Vi har ikke sat en begrænsning i forhold til deltagerantal, da man ikke skal bruge så mange redskaber, og alle kan deltage på deres eget niveau. 

 

Vores aktivitet er yoga/mindfulness, vi skal bruge måtter og en højtaler.

vi starter ud med let opvarmning bestående at lette øvelser for at opvarme kroppen og vores led, efterfølgende af yoga øvelser som vi har lavet et program for, til sidst v

il skal vi helt ned i gear, vi har lavet en tekst som er vores mindfulness del, hvor vi lader deltagerne lægge ned og her læser vi op 

 

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

Vi har valgt at lave mindfulness som aktivitet, da vi ser det som et relevant pædagogisk redskab for alle pædagogiske målgrupper, samt at det er en bevægelsesmæssig sundhedsfremmende aktivitet, som kan justeres til ens valgte målgruppe. 

I vores didaktiske overvejelser havde

 

vi begreber/elementer til overvejelse som inklusion, følelse af sammenhæng og sundhedsfremme.

Ift vores videns og færdighedsmål for forløbet har vi lagt fokus på målet om aktivitetsmuligheder inden for sundhedsfremme samt didaktik og metodik.

Kompetencemål: Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.

 

Gruppe: 4

Gruppens navn(e) 

Ina Bjørnsson, Matias Lee Elleby, Mathilde Grünwaldt, Sarah Leisten Prag Barfod 

Anslag: 2686

pucf22-sb01
pucf22-sb01
pucf22-sb01
pucf22-sb01