I modul H og I har vi arbejdet med musik som kreativ udtryksform, hvor vi har lært en masse omkring hvordan vi kan bruge musikken selv og ude i praksis.

Vi har tillært os teoretisk viden og kompetencer inden for musikken, men også hvordan vi arbejder med musik i forhold til at skrive og lytte. Vi har fx spillet på papkasser og sølvpapir, og skrevet en sang. Dertil har vi fået en masse ideer til hvordan man også med meget få midler kan skabe musiske aktiviteter i praksis.

Ifølge Henny Hammsershøj er musik med til at skabe større forståelse hos børn, og det er vigtigt at vi som pædagoger støtter børnene i deres naturlige lyst til at bevæge sig, og dette kan vi med fordel gøre ved hjælp af musik. Der skal ikke meget til for at skabe musik med og for børn, og det kræver nødvendigvis ikke så meget planlægning at sætte gang i en musikalsk aktivitet – du skal bare kunne klappe. 🙂

Peter Vuust forklarer, at forståelse for rytme og timing både kan udvikle børn sprogligt og kognitivt. Hjerneforskning påviser også at musik udløser lykkehormonet dopamin i hjernen, som vækker følelsen af nydelse hos mennesker.

Musik og sang kan også anvendes som et fælles tredje, et socialt bindemiddel og på den måde styrke inklusion og skabe stærke grupper.

Med udgangspunkt i vores kompetencemål for modul I har vi lavet og afprøvet et rytmikforløb med en gruppe børnehavebørn i alderen 4-5 år.

Vi tog udgangspunkt i børnenes alder og de forventede motoriske og musikalske færdigheder.

Vi planlagde musik forløbet over 3 gange af 30-45 min varighed, med afsæt i Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel.

For at skabe genkendelighed valgte vi at starte og slutte med de samme 2 aktiviteter, og ind imellem disse varierede vi aktiviteterne. Vi valgte at sætte rammen, men gav børnene medbestemmelse i nogle af aktiviteterne.

Aktiviteterne:

  • Velkomstsang
  • Fagtesang, trommesang, sangleg, spillede på instrumenter
  • Afslapning med rolig musik med fast rytme
  • Farvelsang

Fokusområder:Rum og retning, kropsbevidsthed, sprog, opmærksomhed, rytmeforståelse, forståelse for at dele, sammenhæng, ro og sansning.

Vi glæder os til at møde jer

Bedste hilsner Chanie, Ane, Sandra og Maria

 
CPE16o-KU17M