– Vigtigste anvendte teknikker, faglige kernebegreber og didaktiske pointer

Til denne aktivitet har vi målrettet sværhedsgraden, så det passer til vores målgruppe, som er børnehavebørn (3-5-årig). Vi har valgt et genkendeligt element for børnene nemlig dyr, og sat det sammen med motoriske bevægelser. Det har vi gjort, da vi håber, det vil opnå en større motivation og glæde for børnene, ved at de har set dyrene før, og børn er generelt glade for dyr.

Det vi gerne vil opnå ved vores aktivitet, er at børnene får et større kendskab til dyr, de lærer hvordan dyret bevæger sig, og hvilken lyd de forskellige dyr laver. Udover læring om dyr, er målet også at få børnene til at bevæge sig, samtidig med de har et socialt samspil og har det sjovt.

Et af de vigtigste begreber i forhold til aktiviteter med vores målgruppe og specielt i vores aktivitet, er “motivation” og pædagogens rolle. Herunder har vi valgt at tage fat i interaktionsadfærden. Indenunder der er der fire adfærdsmåder (instruerende, dirigerende, den omsorgsfulde og den legende). Vi har alle fire adfærdsmåder med, dog ligger vi mest fokus på den instruerende og den omsorgsfulde, da børnene har brug for støtte undervejs, da de kan gå i stå hvis de nu ikke kan gætte dyret eller kender det. Vi skal hjælpe dem igang igen og inkludere dem tilbage i legen.

Det er nok også en af de problematikker, som der er ved denne form for aktivitet, i denne aldersgruppe. Børnene kan have svært ved at holde koncentrationen over længere tid, og hvis de mister fokus, skal vi som pædagoger være gode til kunne få børnene ind i legen igen.

En anden problematik kan være, at børnene ikke har kendskab til det pågældende dyr, eller ikke ved hvad det siger, eller gør, og derfor ikke kan forklare det til resten af børnegruppen. Det samme gælder for de bevægelser børnene skal lave, efter de har gættet dyret. Hvis de ikke kan lave de forskellige bevægelser, eller har motorikken til at lave det, er det også en problematik, vi skal tage stilling til.

Den teknik der er central i vores aktivitet, er nogle motoriske bevægelser, der bliver brugt noget grov motorik og nogle grundbevægelser såsom: løb, hop og kravle.

 

– Vigtige rammeforudsætninger for jeres tiltag/aktivitet/proces

– De rammer der er i forhold til aktiviteten er at der er nogle regler som både vi og børnene skal overholde i forhold til aktiviteten. De regler vi har sat op er:

– Børnene skal enkeltvis vise hvilket dyr der er tale om, og man må ikke sige dyrets navn.

– Børnene skal lave den bevægelse som vi siger de skal, eller hvis egne fantasier omkring hvordan dyret kunne bevæge sig. Så de får lov at udfolde deres kreative tanker.

– Børnene skal lave bevægelsen fra kegle til kegle.

– De må først løbe når de har gættet dyret.

– Resten af holdet skal være med til at gætte på dyret. Og de skal med ned til den anden kegle.

Udover de regler der er i aktiviteten, skal der også være andre forudsætninger før vi kan lave aktiviteten. Vi som pædagoger skal have styr på aktiviteten og være forberedt. Det betyder at vi skal have de nødvendige redskaber, som billeder af dyr, kegler og vide hvilken bevægelse der skal laves til det pågældende dyr.

– Formidling af tiltaget herunder hvordan det formidles til brugerne/faglige kolleger

 

Aktiviteten foregår på den måde, at børnegruppen bliver delt i 2 lige store hold, som stiller sig bagved en kegle. Caroline/Lærke går lidt væk fra gruppen med en af børnene og viser et billede af et udvalgt dyr, barnet skal så prøve at imitere dyret for resten af gruppen, når gruppen har gættet dyret, skal hele gruppen lave den bevægelse som Alexander viser frem og tilbage til en anden kegle som står længere væk. Dernæst er det et nyt barn der bliver taget til siden, og skal forklare et nyt dyr til gruppen, og dernæst skal lave en ny bevægelse frem og tilbage (Ca. 8 gange i alt).

 
pucf17-sb05