Aktiviteten: vi har valgt at arbejde med materialet ler, som skal bruges til at forme dyr. Vi vil starte med at præsentere materialet. Derefter får man lov til at røre materialet for at sætte en impuls i gang. Der vil blive vist 3 forskellige dyr, som skal formes på tid. Der er sat 4 min. af til hvert dyr.

Mål: målet med denne aktivitet er at styrke børnenes finmotoriske kompetencer, kreative udtryksformer, samt at sætte en impuls i gang hos børnene uden at begrænse deres fantasi.

 

Vi har til vores aktivitet valgt at benytte Drotners model (fantasi, kreativitet, æstetik), samt Hiim og hippes relationsmodel

Ler er et materiale som er med til at give en sanselig oplevelse ved berøring og bearbejdelse. Her kommer både det motoriske, fantasien og fællesskabet i spil.

Fantasi: Når deltagerne/børnene skal forme et dyr ud af materialet ler, begynder deres fantasi at stimuleres. De begynder at forestille sig, hvordan de kan skabe et dyr ud af ler. Vores overemne er fantasidyr og til hver opgave har vi udvalgt et dyr som de skal lave. Ud fra deres egne erfaringer, kommer de selv med et indre billede af hvordan deres fortolkning af dyret er.

Finmotorik: under aktiviteten, får børnene mulighed for at styrke deres motoriske kompetencer, i form af at arbejde med ler, samt udforme et udtryk med hænderne.

Koncentrationsevne: børnene får vist et billede på skærmen, og her skal de kunne koncentrere sig om det givne billede i og med at de skal kunne udforme de forskellige dyr.

Æstetiske udtryksformer: Vi kan gennem æstetiske udtryksformer, udtrykke vores sanser og hvem vi er som mennesker. Det er derfor essentielt at børnene her kan i afslutningen af aktiviteten udtrykke deres følelser ved selv at udforme deres egen kreation. Der kan være mange forskellige måde at bruge æstetiske udtryksformer på, men vi fokusere her mere på kommunikationsformer, for barnets følelser og tanker. Det kommer på spil, når de begynder at forme deres ler.

Sanser: Børnene får brugt deres sanser i og med de kommer i kontakt med ler, og får rørt materialet, så de har en bedre forståelse for hvad de skal til at lave.

 

 Hiim og hippes relationsmodel

Rammefaktorer: Til aktiviteten skal der bruges ler og et stopur. Der er i alt sat 20-30 min. af til forløbet. 15 min. bliver sat af til at lave selve aktiviteten, hvor den resterende tid kan bruges til at forklare, besvare spørgsmål og runde af på aktiviteten med børnene.

Læringsforudsætninger: Vi tager højde for hvad børnene allerede kan og derfor vælger vi at arbejde med målgruppen 4-6 år. Ler er med til at give en sanselig oplevelse og er nemt at arbejde med i forhold til de forskellige målgrupper der er.

Læreprocessen: For at forholde sig til et enkelt emne har vi valgt et fælles tema, som er dyr.

børnene lærer at formidle deres kreative udtryksformer, samt at bruge deres fingre og dermed styrke deres finmotoriske kompetencer. i og med at det sidste dyr skal formes i fællesskab, lærer børnene at arbejde i sociale sammenhænge og dermed få styrket deres sociale kompetencer og kommunikation.

det er vigtigt at aktiviteten er interessant for børnene, da det skal give mening for dem at arbejde med materialet, vi lavede på forhånd nogle dyr ud af ler, for at give børnene nogle eksempler på hvordan det eventuelt kunne se ud. det er vigtigt at man som pædagog er nysgerrig og opsøgende mht. at udvikle eller finde nye ler metoder. Pædagogen laver ler sammen med større og mindre børnegrupper, pædagogen er opfindsom i forhold til hvordan man kan forme de forskellige dyr, pædagogen sætter sig ind i, hvad og hvordan børnene spontant bruger ler i deres lege og børnefællesskaber. Det kan være nogle metoder for at igangsætte en aktivitet med børn, der ikke helt kan komme i gang. Pædagogen kan gennem børns billeder og fortællinger få indblik i, hvad der optager dem, samt hvordan de opfatter, og hvad de tænker om det oplevede. Afhængig af interesser, materialer og rum kan pædagogen understøtte børn/unges billedudtryk, så deres symboler og fortællinger kommunikerer det, de ønsker, bedst muligt. Vi valgte at benytte ler fordi det er et naturligt materiale at arbejde med og fordi alle kender til ler og har leget med ler siden vuggestue, samt fordi vores aldersgruppe er 4-6 år, er det nemmere for dem at forme deres ønskede dyr da det kun er fantasien der sætter grænser. Når børnene står med noget i hænderne, begynder de at eksperimentere og oplever materialets muligheder og får øje for hvad ting er, men også hvad de kan blive til. Ler er rigtig godt til at styrke børnenes finmotorik og udvikle børns kreativitet da det kan formes til hvad som helst.

 

 

Studerende: Adnan, Fatma, Fiki, Nadia
pucf17-ku05v
pucf17-ku05v