Med inspiration fra friluftsturen i Rude Skov med vores hold og undervisere, har vi taget udgangspunkt i en aktivitet i naturen, som vi både har afprøvet med og uden børn og oplevet meget begejstring ved i begge tilfælde. Aktiviteten kræver hverken udefrakommende ressourcer eller brug af naturens egne ressourcer. Det eneste der er behov for er et opslagshæfte, som vi har lavet på forhånd og som kan genbruges et utal af gange. Aktiviteten kaldes ’Dyrespor’ og går – som navnet indikerer – ud på, at finde spor fra forskellige dyr i naturen. Det kan være alt fra ekskrementer til fodaftryk til kogler der er spist af. Det gode ved aktiviteten er, at alle, uanset alder eller tidligere erfaring med naturen, kan være med til at gå på opdagelse og blive optaget af naturen.

Vi besøgte en udflytterbørnehave, som holder til i Rude Skov, og afsatte en times tid til fordybelse i dyrespor med en børnegruppe på otte børn. Vi fire studerende delte os op i to og tog hhv. fire børn i hver gruppe, for at gøre kvaliteten af samspillet mellem os og børnene så høj som mulig og dermed understøtte børnenes trivsel og læring bedst muligt. Vi ønskede at børnenes koncentration og opmærksomhed i naturen, blev skærpet i fordybelsen af aktiviteten.

Når man målrettet arbejder med børns læring inden for et bestemt tema, skal den pædagogiske tilgang iflg. den styrkede pædagogiske læreplan ”være baseret på en legende og eksperimenterende tilgang, for at læringens indhold og form giver mening for børnene.” (Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling s. 14) Derfor var vi på forhånd blevet enige om, at vi ville følge børnenes spor og lade deres nysgerrighed danne ramme for aktivitetens udvikling.

Vi oplevede at aktiviteten førte til en masse undrende spørgsmål samt dialog mellem både børn og voksne, og ligeledes overværede vi nogle spændende samarbejdssituationer, hvor børnene hjalp hinanden med at studere i opslagshæftet, for at finde svar på hvad de havde fundet.

Til seminardagen medbringer vi dyrespor i form af både fotos og fysiske genstande. Her er vores tanke, at grupperne i første omgang internt skal i dialog omkring hvilke dyr de forskellige dyrespor stammer fra. Herefter udleverer vi vores udarbejdede opslagshæfter, hvor grupperne så får mulighed for, at sammenligne de udleverede dyrespor med sporene i hæftet. Hertil opsummerer grupperne, hvorvidt deres tidligere angivne svar stemmer overens med opslagshæftet.

 

Amalie Hilsløv, Aya Attaheri, Matilde Maribo og Ninette Assentoft
pucf17-nu01
pucf17-nu01
pucf17-nu01