Billedresultat for bookcreator app

Gennem modul H og I har vi arbejdet med digitale medier, samt brugt disse i praksis. Vi har arbejdet med didaktiske modeller som er udarbejdet til brug af medier til pædagogisk praksis, samt stiftet bekendtskab til diverse medier og deres kunnen.

I vores gruppe har vi lagt fokus på at bruge de digitale medier/platforme som værktøjer til at arbejde med pædagogik, sådan at pædagogikken kommer i højsædet og mediet i baggrunden og ikke tager mere fokus, end almindeligt ”legetøj” ville have gjort.

Vi valgte at lave en E-bog med en lille børnegruppe bestående af 7 børn i alderen 5-6 år, vi valgte at lave E-bogen i app’en Bookcreator, fordi at man i denne app har mulighed for at dele bogen nemt til andre Apple devices. Den opfyldte de kriterierne, vi havde til en e-bog, hvor man kunne anvende billeder, video, lyd og tekst direkte i app’en.

Vores aktivitet går ud på, at børnene skal tegne deres familier på papir og derefter tager vi en snak med dem om deres familier. Vi lagde derefter tegningerne nede på gulvet, så de dannede et hus. Derefter skulle børnene filme hinanden, hvor de skulle sætte ord på, hvem de bor sammen med og hvem de godt kan lide at lege med i børnehaven. Til sidst skulle børnene i fællesskab sætte bogen sammen. Vi havde først på dagen vist børnene en E-bog vi selv havde lavet, for at skabe inspiration, så børnene kunne gå fra indtryk til udtryk. Børnene sad og hjalp hinanden med både at sætte deres billeder, video og lydklip ind, så det til sidst blev til en færdig E-bog med navet Stjernehuset, som de kunne vise og snakke med deres forældre om.

 

Med denne E-bog har vi valgt at arbejde med disse tre læreplanstemaer, barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer og kulturelle udtryksformer og værdier, gennem disse har vi valgt at arbejde med børnenes relationer til hinanden og med identitet. Vi har samtidig valgt at ændre børnenes opfattelse af, hvad en Ipad kan anvendes til.

Vores didaktiske overvejelser formede sig gennem arbejdet med loop modellen og gennem de medførende refleksioner af planlægningen af aktiviteten.

Mikkel, Nichlas og Sara.

Valgmodul medier og digital kultur. Gruppe DA4.

 

Litteraturliste:

Frydendahl, J. A. (2015) Kap. 6: Digital Dannelse og multimodale læreprocesser i dagtilbud af Frydendahl, J. A. et al. Digital pædagogik (s. 87-102) Aarhus. Forlag: Systime.

 

 
CPE15o-MD12