Gruppe Schanel, Camilla, Judy – MD11

Kort beskrivelse af produktet

Vi er inden for specialiseringen social- og special og vi har alle arbejdet med borgere med lavt kognitivt niveau, hvorfor vi har valgt at lave en E-bog for at ramme vores målgruppe på bedst mulig vis. Borgeren har som en del af sin struktur en planlagt aktivitet der omhandler blomstervanding. Han har problemer med at huske den konkrete rækkefølge samt måden at vande på.

E-bogen er bygget op af billeder og videoer, som illustrerer hvordan den pågældende borger i dette tilfælde skal vande blomster. E-bogen er lavet i App’en “Book Creator”. Fordelen ved denne App er, at den kan bruges til at lave alle slags vejledninger og fortællinger, lige fra hvordan man vander blomster til et overblik over borgerens daglige struktur. Book Creator laves og afspilles bedst på en iPad, da E-bogen ligner og har samme funktion som en fysisk bog.

Aktiviteten forløb over én dag. Det gjorde den for, at skabe struktur, faste rammer og ikke mindst for at undgå unødig stress for borgeren. Da borgeren lider af OCD og har sine kontrol tjek, kunnen han potentielt blive stresset under afprøvningen.

Vi har i udførelsen af vores aktivitet valgt at bruge en mediepædagogisk LOOP model som analyseredskab. Vi er blevet introduceret til den i vores undervisning og vi synes at den kommer godt omkring de forskellige didaktiske fokusområder.

Formål

E-bogens formål er, at fungere som en instruktionsbog i borgerens hverdag. Vi har en forventning om, at det visuelle ved E-bogen vil hjælpe til at undgå unødig stress i situationen med og omkring blomstervanding samt hjælpe ham til at huske rutinen fremadrettet.

Refleksioner

Gennem forløbet med medier og digital kultur er vi blevet udfordret, da vi synes at vores specialisering og valgmodulets udbud ikke spiller optimalt sammen.

Valgmodulet har været meget teknologisk anlagt i forhold til mange af vores borgeres tekniske evner og generelle ressourcer, hvorfor vi – efter vores egne meninger – har valgt noget forholdsvis simpelt i form af en E-bog, som dog stadig opfylder eksisterende behov.

Evaluering

Formålet for vores aktivitet blev indfriet, da borgeren gerne ville deltage og også fandt interesse i brugen af E-bogen.

Vores håb er, at medarbejderne på det pågældende botilbud fortsat vil gøre brug af E-bogen i borgerens dagligdag.

Brug og udfærdigelse af E-bøger kan efter vores mening bruges i mange forskellige sammenhænge inden for vores specialisering og eventuelt udvides til at inkludere flere borgere.
CPE16o-MD11
CPE16o-MD11
CPE16o-MD11
CPE16o-MD11