Mål og rammer

Vores mål med aktiviteten/forløbet er, at skabe fællesskab og et fælles tredje, ved at børnene i en individuel proces skaber noget til et fælles værk. Aktiviteten er også med til at opnå udvikling af børnenes kreative kundskaber og æstetiske kompetence.Vi har specialiseringsområdet skole/fritid og målgruppen for praksisafprøvningen er i alderen 6-10 år. Deltagerantal for aktiviteten er præget af størrelsen på rummet, normering og materialer. I udførelsen af  aktiviteten havde vi mellem 3-9 børn adgangen.

Materialer til aktiviteten er; akvarelmaling, papir, pensler, en blyant og/eller en tusch. Denne aktivitet kan dog også udføres med anden maling. Aktiviteten kan udføres både ude og inde, da materialerne er flytbare. Ved praksisafprøvningen valgte vi at udføre det i et kreativt rum på institutionen. 

Indhold

Vores hovedaktivitet er inspireret af årstiden efterår. Før aktiviteten indsamles der blade og grene i alle efterårets farver. Man kan indsamle både store og små blade, som hver især kan have forskellige detaljer og dermed sværhedsgrader. Dette kan udføres med børnene inden udførelsen af aktiviteten. 

Hvert barn vælger 2-3 blade alt efter hvad der er plads til på et stykke A3 papir. Med en blyant tegnes omridset op af bladene, hertil detaljer inde i bladene mm. Så tegnes blyant stregerne op med en sort vandfast tusch. Hvorefter bladene farvelægges med akvarelmaling efter årstidens farver. Når bladene er tørre klippes de ud og hænges på et stort træ i fællesrummet som et fælles værk.

Overordnet ligger denne aktivitet op til en individuel læreproces med et fællesskab om at skabe et fælles værk om noget fælles tredje. Processen lægger op til et længere forløb hvor børnene kan være med til at få forståelse for og om naturen. Aktiviteten indebærer også noget sanseligt samt udviklingen af håndværk og mediekundskab hos hvert barn. Rammerne for aktiviteten er derudover meget flytbare og dermed også med til at ramme mange børn. Det er en nem aktivitet at justere i sværhedsgrader i og med, at bladene med detaljer mm. er op til det enkelte barn. 

puce21-ku05v