Hvem er vi og hvad vil vi?
Vi er fire pædagogstuderende på valgfaget kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. Vi har fået til opgave at skabe noget sammen for nogen, sammen med vores samarbejdspartner Academic Books.

Academic Books er med i projektet, fordi de ønsker at skabe mere opmærksomhed på hvad Academic Books er og kan, ligesom at de ønske at blive mere inkluderet i kulturen på studiet. Vi ønsker at skabe mulighed for at minoriteter samt tabuiserede emner kan komme til udtryk og blive behandlet blandt studerende.

Hvordan?
Vi vil i samarbejde med Academic Books skabe ”Eftermiddags-Mokka – med et twist af dialog og mangfoldighed”.  Helt konkret vil vi afholde et arrangement i studiecafeen Humlen, der ligeledes ligger på Campus Carlsberg. Afholdelse af eventet i studiecafeen hjælper ligeledes med at få implementeret Academic Books i andre dele af studiet. Arrangementet vil finde sted d. 26 september kl. 16-18. Det overordnet tema til aftenens arrangement er ”Køn og mangfoldighed” inspireret af bogen, køn, seksualitet og mangfoldighed.  Vi vil invitere studerende samt ngo’erne Ventilen og Sabaah til dialog og samskabelse. Temaet vil blive behandlet ved dialogøvelser inspireret af konceptet ”samtalesaloner”(www.samtalesaloner.dk) vi vil benytte øvelsen, ”samtalemenu”, der består af en række spørgsmål der kan være med til at igangsætte en nysgerrig og åben dialog imellem nye bekendtskaber. Derudover vil der være et foredrag af Jacob Grack, underviser på pædagoguddannelsen, vedrørende aftenens tema, og som det sidste vil et panel af to pædagog og to lærerstuderende behandle tre cases i relation til aftenens tema. Der vil være gratis kaffe og te, og vi vil ved hjælp af lyd, lyd og indretning, vil vi skabe en uformel og hyggelig stemning.

Hvorfor er indholdet relevant for kommende pædagoger?  

Dialogen skaber mulighed for forståelse, indsigt og empati. Dette kan være med til at skabe nye og mere bæredygtige handlemuligheder for brugere, pædagoger og institutioner i samfundet. Som kommende pædagoger vil vi løbende blive udfordret af etiske dilemmaer, hvortil der ikke findes et endegyldigt enkelt svar. Kunsten at træde et skridt tilbage, bevare overblikket og handle ud fra velovervejede bevæggrunde, er ikke en der fødes, men derimod skabes. Vi mener, at øvelse i at begå sig i dette, er med til at gøre kommende pædagoger skarpere og mere fokuserede på hvilke indre og ydre konflikter, der eksistere i dilemmaerne.

Hvad bliver indholdet på seminardagen?

Vi vil gennemgå FIRE modellen, fra bogen ”innovative studerende – arbejdsbog til professionsuddannelserne” til at beskrive vores proces fra det at forstå hvem vores partner (Academic Books) er, til netop at kunne skabe noget for nogen med vores partner. Vi vil udarbejde en, samtalemenu der rummer spørgsmål, der opøver muligheden for at begå sig i dialogen.

Litteraturliste:

Hansen, G., & Hansen, S. (2016) Køn, seksualitet og mangfoldighed (1. udg.) – Samfunds litteratur

Rohde, Lilian; Boelsmand, Jens – (2016) FIRE-design – Akademisk Forlag

www.samtalesaloner.dk
CPE16o-KK11
CPE16o-KK11
CPE16o-KK11
CPE16o-KK11
CPE16o-KK11