KU13V-Grp 3

Vi har valgt at lave et maleprojekt med genbrugs genstande som trykmaterialer på genbrugstøj, med de ældste børn i en vuggestue.

Vi har ladet os inspirere af den franske pædagog Celestin Freinet (1896-1966), og hans syn på børns eksperimentering. Freinet fremhæver at det famlende eksperiment er grundlæggende for al udvikling (1980, s. 17ff.). Barnet der får mulighed for at eksperimentere, har mulighed for at bliver mere fortrolig med omverden og gøre sine egne vigtige erfaringer, i denne situation med materialer.

Vi har i vores udtænkning af aktiviteten fokuseret på at vi følger børnenes spor. Dette har vi gjort fordi vi mener at det skaber en god grobund for børnenes egen motivation – for den frie og lystbetonede leg. Vi ønsker at børnene ved hjælp af en skæv tilgang til malingen, ikke er fastlåst af forforståelser af hvordan man benytter redskaberne til at male med, men finder nye muligheder og opfatter det mere som en eksperimentel leg, end et gøremål.

Ud fra vores observationer på feltbesøg, blev vi hurtigt opmærksomme på børnenes interesse for udklædningstøj og maling, og har valgt at kombinere disse to interesser og dertil inddrage genbrug i alle aktivitetens dele.

Aktiviteten er tiltænkt en lille gruppe børn (cirka 3 børn til 2 voksne). Vi udleverer et stykke genbrugstøj til hvert af børnene og har placeret 10 udvalgte genbrugsmaterialer som de kan male/trykke med på beklædningsstykket.

Med denne aktivitet, ønsker vi at give børnene mulighed for at sætte deres eget præg på genbrugstøj, som de kan bruge som udklædningstøj i institutionen.  Derudover ønsker vi også at give dem kendskab til og erfaringer med at påføre maling med forskellige materialer, som kan udvide deres kreative kompetencer, erfaringer og tankegang.

Aktiviteten er bygget op af 3 dage:

Dag 1: På den første dag introduceres børnene til at male med genbrugsmaterialer på en plan flade. Her får børnene mulighed for at mærke og få erfaringer med at male med genbrugsmaterialer.

Dag 2: Med de samme genbrugsmaterialer får børnene mulighed for at udtrykke sig og eksperimentere på et stykke genbrugstøj.

Dag 3: Vi henter sammen med børnene tøjet der nu er tørt og klar til at leges med og vises frem.   

Ifølge Malcolm Ross sker al udvikling af kreativitet og skabende udtryk i legende processer.  Vi ønsker derfor at skabe et legende miljø der er karakteriseret af lyst, frivillighed og kreativitet.

 

Sofie & Amanda

CPF16o-KU13V grp. 3
CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V