Vores Valgfag er Kreative udtryksformer- Billede og værkstedsarbejde KU12-V. Her har vi lært at udtrykke sig kreativt igennem forskellige media i pædagogisk praksis. Herunder at anvende forskellige æstetiske modeller i den kreative proces. Vores specialisering er dagtilbud, og i forbindelse med vores valgfag, skal vi ud i praksis, hvor vi har afprøvet en kreativ trykproces. Vi har derfor valgt at tage ud i en udflytterbørnehave, hvor vi skal udføre vores aktivitet, men en gruppe på ca. 6 børn, i aldersgruppen 3-4 år.

Vores aktivitet består af to dage, hvorpå den første dag skal børnene eksperimentere med forskellige farver, herunder blande farver sammen, for at skabe nye farver. Derudover skal børnene have lov til at se nogen forskellige media, og hvordan man kan bruge dem i en tryk proces, hvad skaber fx madvarer for et tryk og hvordan kan man få det til at blive en anden farve.

Dag to består af at børnene har afprøvet forskellige teknikker og skal derfor bruge de teknikker til at lave et bord som de kan have stående i børnehaven. Som de kan vise frem til forældre mm. der kommer op i børnehaven.

Vores aktivitet har fokus på at skabe en bevidsthed omkring farver(Høgh, og smaakjær, 2010 s. 14), samt at skabe relationer på tværs af aldersgrupper, vi har en forventning om der bliver skabt et fælles tredje, (Ritchie, 2012 s. 181) da børnehave har haft stor udskiftning af børn, skal børnene lærer hinanden at kende. Derved skabe udfordringer igennem forskellige media.

 

Vi vil i udarbejdelsen tage udgangspunkt i Malcolm Roos model for æstetisk pædagogisk praksis.(Austring & Sørensen, 2006,s. 179)  Malcolm Ross model er en didaktisk ramme der understøtter brugerens æstetiske læreproces. Modellen er derfor et oplagt pædagogiske redskab til udviklingen af de fire delkompetencer, som består af skærpelsen af sanser, udviklingen af fantasi, udviklingen af medie kendskab og udviklingen af håndværk. Vi vil igennem aktivteten have fokus på disse delkompetencer.  Aktiviteten er ikke rammesat ned til mindste detalje, da der skal være plads til impulsen og til den fri leg i aktiviteten. For at børnene får deltagelse muligheder i aktiviteten, får børnene mulighed for at bestemme hvad for nogen redskaber de helst vil male med på et bord.

(Austring & Sørensen, 2006,s. 179)

 

På workshoppen vil vi starte med at præsentere vores aktivitet samt Malcolm Roos model for æstetisk pædagogisk praksis. Herefter vil vi kort afprøve forskellige tryk for at give et indblik i hvad det vil sige at trykke. Derefter vil vi diskutere hvordan aktiviteten kan videre udvikles.

 

 

Udarbejdet af:

gruppe Nr: 4 Karina Porsvold, Camilla Bertelsen og Anna-sofie Tudborg

 

Litteraturliste:

Austring, D. B. & Sørensen, M. (2006). Æstetiske læreprocesser i pædagogisk arbejde. Æstetik og læring: grundbog om æstetiske læreprocesser. Hans Reitzels Forlag 
udgave 1, 5. Oplag

Høgh, S. & Smaakjær, B. (2010). Farvernes ABC – en introduktion til farvelære. København: Bookworld Press.

Ritchie, T (2012). Relationer i teori og praksis- teori på pædagogisk tænkning. Billesø & Baltzer, Værløse. 3. Udgave 2. Oplag
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V