Morten Jacobsen – SB14 – SOS, Sascha Kurz – SB14 – SOS & Martin Dahl – SB14 – SOS – Gruppe 8

 

Vi har haft bevægelse og sundhedsfremme som valgfag. Vi har udarbejdet en aktivitet, som vi på forhånd har afprøvet i praksis, selv samme aktivitet vil vi lave med jer, da den simulerer nogle af de udfordringer som er til stede hos den brugergruppe vi har haft fokus på.

 

Aktivitet:

Eksplosionsbold;

Kast/giv bolden så mange gange som muligt til hinanden, mod højre eller venstre, uden at den rammer jorden. Når bolden rammer jorden, “eksploderer” bolden, og alle deltagere dør, og skal falde eller ligge sig ned på jorden. Ingen “dør” rigtigt, og alle er med igen bagefter.

Variationer:

bolden gives til sidemakkeren.

bolden gives til personen ved siden af sidemakkeren (springer en person over).

bolden “kastes” til en vilkårlig medspiller.

Aktiviteten kan have op til ti deltagere, alle med tildelte handicaps som relaterer til cerebral parese. Ligeledes kræver aktiviteten et større lokale eller udeområde, med mulighed for bevægelse.

 

Didaktisk indhold:

Vores mål er at fremme øje-hånd-koordination, rum- og retningsfølelse og balanceevne (Andersen & Brøndsted, 2013, 143, 144), for at simulere de problematikker bl.a. børn med cerebral parese oplever.

I vores didaktiske overvejelser har vi valgt, at aktiviteten skal foregå udenfor. Det har vi, fordi naturen virker restituerende, og børnene derfor kan forblive opmærksomme i aktiviteten (Frankel, 2010, 1).

 

Hvad kan aktiviteten gøre for brugergruppen?

Brugerne øver motorisk kontrol, og dermed bevægelses kompetencer. Derudover fremmer aktiviteten de sansemotoriske færdigheder. Dette sker under hele aktiviteten, da samtlige sanser bliver aktiveret. Bl.a. styrkes balancesansen ved modtagelse af bolden, da man skal kompensere for modsatrettet vægt ift. retningen bolden kommer fra, og når man skal falde ned og “dø” og op igen, og når balancesansen bliver aktiveret sker det i samspil med ligevægtssansen, følelsessansen, stillingssansen og synssansen.

 

Vurdering/evaluering:

Vores tanke med denne aktivitet er, at den skal kunne tilrettelægges på mange forskellige måder, og derfor også mange forskellige målgrupper. Da vi afprøvede den ude i praksis, var der nogle forhold, som vi blev opmærksomme på, og derfor justerede og tilpassede vi aktiviteten til netop denne brugergruppe. I dag har vi tilrettelagt aktiviteten så den er tilpasset en større gruppe, og dertil lagt fysisk begrænsninger på deltagerne som led i simulationen.

 

CPE16o-SB14CPE16o-SB14
CPE16o-SB14
CPE16o-SB14
CPE16o-SB14