Indledning

Aktiviteten omhandler trivsel på de sociale medier, bestående af en Emoji plakat, smiley i rød, gul og grøn. Plakaten kan anvendes på en Smartboard, gerne i touch eller på børnenes tablet eller computer, hvor de får adgang til plakaten via PowerPoint. Målgruppen er 4-5 klasse.

 

Materialer

For at kunne komme i gang med aktiviteten, skal børnene have adgang til tablet/computer eller også skal pædagogen have adgang til et smartboard, hvor man sætter emojiplakaten op, og det er vigtigt at smartboard har en touch system. Denne aktivitet kan udføres både til en UUV-undervisning eller i fritidshjemmet.

 

Emoji plakat

Pædagogen udarbejder en emoji plakat med udgangspunkt i trivsel på de sociale medier og med sætninger såsom ”Jeg spørger om tilladelse til at dele billeder af andre fx til fester eller arrangementer” Herefter udvælger man en smiley i enten rød, gul og grøn og føre dem hen til sætningerne, med eventuel plads til diskussion i plenum.

Formålet med emoji plakaten er, at den er med til at skabe mulighed for børnene til at udtrykke følelser ved brugen og oplevelsen af sociale medier.

 

Faglig begrundelse

Børn og unges samvær foregår på spil og på de sociale medier, hvor de mødes virtuelt med deres kammerater og det fylder mere i deres hverdag og tre ud af fire 13-23-årige bruger dagligt sociale medier såsom Facebook, Instagram og TikTok. Sociale medier er med til at påvirke deres vaner, sprog og relationer og spiller en rolle i deres udvikling af identiteten. Men der er forskel på, hvordan man taler til hinanden i skolen, i hjemmet, og der er ligeså forskel på, hvordan man kommunikerer på som for eksempel Snapchat og Instagram. Sociale medier indebærer også risici, hvor det er nødvendigt, at børn og unge lærer at bruge medierne på en måde, som ikke skader dem selv eller andre.  Flere pædagoger og andre der arbejder med børn og unge oplever, at der opstår problemer og konflikter, når nettet og sociale medier bruges i stigende omfang og samtidig med, at børn og unge får færre negative oplevelser, når voksne er gode til at tale med børn og unges brug af nettet eller sociale medier.

 

Som pædagog kan man forholde sig didaktisk til de nye digitale eller sociale medier. Hvor man tager udgangspunkt i, hvem der bruger de sociale medier, hvordan de bruges, hvilke sociale medier som bruges, hvor lang tid man bruger på de sociale medier. Og når man er klar over disse betingelser, vil det blive muligt at identificere og diskutere, hvordan nutidens og fremtidens sociale medier kan henholdsvis minimere og maksimere de negative og positive implikationer, de har for børn og unge.

 

Litteratur:

Anthon Andersen, Anne. (2015, juni). Unge og sociale medier. Faktalink. https://faktalink.dk/titelliste/unge-og-sociale-medier

Børn og unge på de sociale medier. (s.d.). SSP og Trivsel. https://ssptrivsel.aalborg.dk/for-professionelle/boern-og-unge-paa-de-sociale-medier

Didaktik. (s.d.). Den Store Danske. https://denstoredanske.lex.dk/didaktik
pucf19-md01