Vi har i anledning af vores valgfag ”Kulturmøde og interkulturalitet” besøgt en integreret skole, hvor vi har udarbejdet en projekt som skal gennemføres med en klasse.

Præsentation af projektet:

  1. Vi laver en film, som giver indblik i de forskellige kultur, og hvad det betyder.
  2. Vi laver en form for kultur bog, hvor vi har, de følgende punkter, hvilket skal besvares: Navn:
    Land:
    Tegn og farv flag:
    National ret:
  3. Vi samler i klassen forskellighederne på en mindmap, dernæst slutter af med en dialog med børnene.
  4. Evaluering: Opsamling på hvad de synes om det, og hvordan det har været.

 

Vores didaktiske overvejelse med intentionen er at børnene skal have kendskab til nye kultur igennem vores projekt. Institutionen er en multikulturelt institution hvor de har forskellige kulturelle baggrunde. Vores mål er at forøge børnenes interkulturel kompetence, hvor de får en bedre forståelse af diverse kultur. Målgruppen har en snævert kultursyn og forståelse som kan medfører ulemper i forhold til visse sociale relationer.

 

Interkulturel kompetence:

Man kan i korthed sige at interkulturel kompetence omfatter fem elementer:
Holdninger: nysgerrighed og åbenhed, parathed til at forkaste forkerte forestillinger om andre kulturer og forestillinger om sin egen.
Viden: om sociale grupper og deres produkter og praksisser i ens eget og i ens samtalepartners land, og viden om de generelle processer der kendetegner interaktion på det individuelle og det samfundsmæssige plan.
Færdigheder i at fortolke og relatere: evne til at fortolke et dokument eller en begivenhed fra en anden kultur, at forklare den og relatere den til dokumenter eller begivenheder fra ens egen kultur.
Færdigheder i selvstændig undersøgelse og interaktion: evne til at tilegne sig ny viden om en kultur og kulturelle praksisformer, og evne til at bidrage med sin viden og sine holdninger og færdigheder i forbindelse med virkelig (real-time) kommunikation og interaktion.
Kritisk kulturel bevidsthed/politisk dannelse: evne til at vurdere kulturelle og samfundsmæssige forhold kritisk og på basis af eksplicitte kriterier: praksisformer og produkter fra ens egen kultur og ens eget land og ligeledes praksisformer og produkter fra andre kulturer og lande.

Det komplekse kulturbegreb:

Den viden, de betydninger og værdier som mennesker deler og forhandler med andre inden for forskellige sociale fællesskaber.
Kultur er ikke noget man har, kultur er noget man gør – kultur er noget som skabes mellem mennesker.
Kulturs betydning kan ikke forudsiges. Man må altid undersøge konkret hvorvidt kultur spiller ind i en given situation.
Mehmet Burak Özdemir & Ahmad Roohed
CPE15o-KI11