Aktivitetsbeskrivelse:

En anden stol dans

Der stilles stole op i forhold til antal af deltager, alle skal have en stol. Musik sættes på og alle deltager skal danse rundt om stolene. Musikken stoppes og alle skal stå på en stol. I næste runde fjernes en eller 2 stole. Musikken startes og når den igen stopper, må deltagerne gerne deles om deres stol. Deltagerne må gerne holde hinanden, sidde på skødet af hinanden etc. Men deres fødder må ikke røre gulvet! For hver runde fjernes flere stole, målet er at prøve at nå ned til 1 stol. Alt afhængig af hvor mange deltager der er, kan man lave flere grupper, max 20 elever så det ikke bliver alt for kaos. Det vigtigt at melde ud, at eleverne skal passe på hinanden og at ingen kommer til skade.

Pædagogisk Bagdør

Hvis nogen af deltagerne føler sig utrygge ved at skulle stille sig op på stolen eller nogen ikke kan af sundhedsmæssige årsager, vil de have muligheden for at sætte sig på stolen så længe fødderne ikke berøre gulvet.

Blomsten

Modellen blomsten af (Moser 2013) tager udgangspunkt i, at der er en sammenhæng mellem krop, bevægelse og læring. Ved at bruge modellen blomsten, kan vi som pædagoger få en udvidet forståelse for, hvad der er på spil i en aktivitet og hvilken læring en aktivitet giver (Sederberg, Kirsten, & Bahrenscheer, 2017).

Mål

Målet for vores aktivitet er at opdage og vænne sig til ikke -konkurrence lege da det handler om at samarbejde mellem deltagerne og hjælpe hinanden igennem aktiviteten. Det kan være lidt grænseoverskridende for deltagerne hvis de ikke har kendskab til hinanden, men det er en del af aktiviteten og det er er en udfordring for dem. Aktiviteten kan også være med til at styrke deltagernes tillid blandt hinanden ved at man kan se at de hjælper hinanden igennem det.

Social

I denne aktivitet har vi fokus på det sociale og samarbejdet deri. Det gælder om at de lære hinanden at kende og kommer hinanden ved, evt. ved at de overskride nogle grænser. Deltagerne skal samarbejde om at stå/ sidde på en stol, hvilket kan være udfordrende da de ikke må berøre gulvet. De gennemgår en social udvikling ved at bruge deres sociale kompetencer. Samtidig skal deltagerne acceptere og være ansvarlige, i forhold til at passe på hinanden og hinandens grænser.

Kognitiv

Det kognitive vil være på spil da deltagerne skal kunne tænke taktisk i forhold til, hvordan de flest muligt kan være på stolen. De får nogle regler de skal huske og danse rundt efter. Derudover bliver man nød til at koncentrere sig om legen da det er en hurtigt leg og man skal skynde sig op på stolen.

Sansemotorisk

Under aktiviteten vil målgruppen blive opmærksomme på deres egne kroppe og hvordan de  kan  løse aktiviteten, derfor vil det sansemotorisk være i spil,  deltagerne har mulighed for at bevidne og videreudvikle funktionerne i kroppen, de vil undersøge  og tilegne sin sanselige og kropslige bevægelser.

Herunder vil der primært være 3 sanser på spil; den kinæstetiske sans vil være på spil da den har betydning for registreringen af led og musklers position. I og med de skal bruge hele kroppen til at stille sig op på stolen og danse rundt om stolene, ville muskler og led være aktiveret. Den vestibulære sans vil være på spil, da deltagerne skal bruge deres balanceevne de skal endvidere have fokus på deres placering i rummet i forhold til stolene samt afstandsbedømmelse når de skal op på dem. Til sidst vil deres taktile sans blive aktiveret da deltagerne i de næste runder, bliver nød til at røre hinanden, fordi de skal samarbejde om at stå eller sidde på en stol sammen.

Emotionelle

Det emotionelle blad har fokus på den personlige læring og udvikling, altså måden vi relaterer til hinanden på, har betydning for vores identitetsdannelse og trivsel.

Da vores aktivitet er en anden slags stole dans kan den på flere måder udvikle personlig læring og udvikling hos deltagerne. Der kan være en masse følelser på spil under sådan en aktivitet, selvom det ikke er en konkurrence, kan deltagerne stadig blive grebet af aktiviteten i forhold til at skulle stå flere på en stol. Dette kan forhåbentligt skabe god stemning, grin og samarbejde.

Jesper Von Selens taksonomi

Denne aktivitet indgår i Jesper Von Selens taksonomi under punktet type 1 – aktiv pause. Jesper Von Selen forsøger ved hjælp af hans taksonomi at skabe bedre kommunikation og bedre forståelse for forskellige typer af fysisk aktivitet i forbindelse med læring og det kognitive deri.

Deltagerne kan udfordre sig selv ved at stille sig på stolen, i stedet for at sætte sig på den hver gang. Uanset hvilken boks man putter aktiviteten i, er det en leg man kan bruge både som en pause i undervisningen eller til en idræts time(Sederberg, Kirsten, & Bahrenscheer, 2017).

 

sb01-grp6:

Mona El Hairiry                         101171434

Annemette Christiansen         202164132

Soumia Boucetta                     101171744

Seden Macaoglu                      101162084
pucf17-sb01
pucf17-sb01
pucf17-sb01
pucf17-sb01
pucf17-sb01