Baggrundslyd skaber indre billeder, der kan blive til fortællinger.

Formålet med denne aktivitet er, at vise, hvordan den fortællende verden kan komme til udtryk gennem lyde og brug af egne sanser. Derudover er målet med aktiviteten at hver deltager sidder tilbage med et udtryk, i form af en tegning, som de kan bruge til at beskrive lyd indtrykkene, som de modtog. Ud fra tegningerne vil deltagerne dermed blive medskabere i fortællingen om lydens handling.

Fortælling ved hjælp af lyd kan bruges på mange måder og kan dermed tilpasses forskellige målgrupper, men denne aktivitet er tiltænkt de ældre børnehavebørn og børn i indskolingen, i alderen 5 til 10 år. Antallet af deltager i aktiviteten vil være passende med maks 20 personer, delt ud i 5 grupper af 4 deltager. 

Materialer

De fysiske rammer, som i dette tilfælde er lokalet, skal tilpasses aktiviteten. Det er væsentligt for at alle deltagerne kan hører lyden, der afspilles, bedst muligt. Til hver gruppe lægges materialerne for aktiviteten klar på bordet, så det er lige til at gå til. Det er følgende materialer; 

20 stk A4 papir

Farver og blyanter til hver gruppe

Højttaler til afspilning af lydsekvenser

Digitalt medie, hvor lyden afspilles fra

Aktiviteten i praksis

Inden aktiviteten vil vi have lagt papir og farver klar på bordene til de deltagende. Vi vil lægge ud med at præsentere, hvad deltagerne skal bruge papir og farver til, og præsentere at de nu skal lytte til en lydsekvens. Aktiviteten kan deles op i 3 led, hvor der er lagt fokus på forskellige aktivitetsformer.

Første led i aktivitet har fokus på høresansen, hvor deltagerne skal lytte til lydsekvensen, Spøgelseshuset (findes på Spotify).  I første omgang skal deltagerne lytte, gerne med lukkede øjne, for at tage imod indtryk fra lydsekvensen.

I andet led vil lydsekvensen blive afspillet for anden gang og her skal deltagerne omdanne lydindtrykkene til et udtryk i form af en illustration – tegning på papir. 

I tredje og sidste led skabes fortællingen. Her skal deltagerne i grupper fortælle om deres udtryk (tegningen). De får hermed mulighed for at spejle sig i hinandens indre forestillinger af lydens handling. Yderligere bliver hver deltager opmærksom på hinandens oplevelser af lydsekvensen.

Dette gentages med flere lydsekvenser, hvis der er tid og lyst til det fra deltagernes side. 

Didaktiske overvejelser

Vi har valgt at benytte Himm og Hippes relationsmodel til at planlægge vores aktivitet og haft fokus på læreprocessen for målgruppen. Gennem indtryk fra lydene vil deltagerne kunne udvikle deres forestillingsevne og omdanne indtrykkene til udtryk. Det er blandt andet gennem sanserne, i dette tilfælde høresansen, at deltagerne vil blive aktiveret og skabe en impuls for deres udtryk i form af illustrationer – en tegning. I slutningen af aktiviteten, hvor deltagerne beskriver deres tegning, vil de kunne spejle sig i hinandens oplevelser eller opleve forståelse af forskellige forestillinger af lyd indtrykkene.  

Lydsekvensen vil være tilpasset målgruppen og derigennem være relevant for deltagerne og deres forestillingsevne. Når lydsekvensen er genkendelig vil det formentlig give mening for deltagerne og gøre aktiviteten attraktiv at deltage i. 

 

  • Josephine, Louise, Stine & Rikke.

puce19-ku07f
puce19-ku07f
puce19-ku07f
puce19-ku07f
puce19-ku07f