En fortælling af børnene fra Børnehuset Pelikan

Skabelsesprocesser – når indtryk bliver til udtryk

Skabelsesprocesser

Vi har på valgmodulet kreative udtryksformer – skabende leg, æstetik og fællesskab beskæftiget os med forskellige udtryksformer, heriblandt, fortælling og fantasi, samt værkstedsarbejde, i form af at blive fortrolige med forskellige formsprog.

Vi har i forhold til kompetencemålet “Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed” valgt at arbejde med skabelsesprocesser, hvor vi har ekstra fokus på temaerne fantasi og kreativitet. Netop på grund af dette har vi valgt, at lave et mini-forløb med en gruppe børn, hvor disse er i fokus.

En fortælling bliver til

Ved hjælp af den æstetiske virksomhed og de kunstbaserede aktiviteter i pædagogisk sammenhæng bliver børn ikke kun gode til det dramatiske, musiske og kunstneriske, men også det at tænke abstrakt, indgå i kollektive og skabende processer, udvikle fantasi, kreativitet og innovation. Børn udvikler kort sagt kvalifikationer og kompetencer, som gavner den enkeltes læreprocesser som en helhed (Austring B. , 2011, s. 18).

Vi har på baggrund af dette, været ude i en institution, hvor vi i samarbejde med otte børn i alderen 4-6 år, har skabt en fortælling og efterfølgende givet fortællingen liv, igennem formsproget maling, til i sidste ende at sidde med et færdigt produkt; her en bog. Bogen vil være tilgængelig på seminardagen og vil blive brugt som udgangspunkt til temaet “skabelsesprocesser”.

I første omgang var vi ude i institutionen, hvor vi byggede en ‘fortællerhule’, som indbød børnene til at fortælle historier i en tryg og hyggelig atmosfære.

Anden gang vi var ude havde vi gjort værkstedet klar med materialer, som børnene selv kunne vælge imellem, herunder tuscher, maling og blade/reklamer. Børnene valgte maling, hvorefter de gav historien liv, ved at få hver deres scener fra historien og male det til live.

Det enkelte barn, fik i vores afprøvet forløb, mulighed for at udtrykke sig æstetisk gennem et medie og skabt et endeligt udtryk, der både er produkt af materialet og mediet og af det enkeltes barn fantasi og kreativitet. Derudover blive barnet introduceret for forskellige udtryksformer, hvor både deres sanser var i spil samtidigt med, at de fik øvet deres håndværksmæssige kunnen, indenfor de brugte formsprog.

Mulighed for succesoplevelser

Vi vil med vores miniforløb skabe rum og muligheder for succesoplevelser, samt udfordre og stimulere det enkelte barns fantasi. Ligeledes vil vi hjælpe børnene til at kunne realisere deres kreativitet, som øve deres narrative kompetencer.

Derudover har vi haft andre mål i fokus:

  • Børnene kan indtræde nye roller
  • Udfordre og stimulere barnets fantasi
  • Øve børnene i at lytte og give positiv respons
  • Introducere dem for nye udtryksformer
  • Styrke deres håndværksmæssig kunnen

Set i relation til vores afsatte mål, vurderer vi, at forløbet overordnet har været en succes. Børnene udviste en lyst til at være med, de syntes det var sjovt og spændende, hvilket gav sig til kende gennem grin, smil og koncentration. Derudover udviste de omsorg for hinanden ved at være lyttende, anerkendende og vente på tur. Børnene blev introduceret for forskellige formsprog, som de kan bruge i fremtiden til at udtrykke sig igennem. Børnene fik også et rum, både under fortællingen og værkstedet, til at indtræde nye roller og få succesoplevelser i en ny social arena.

Seminardag

Vi vil på seminardagen give en kort forklaring af hvilket valgfagshold vi kommer fra og hvad vi har været særligt optaget af de sidste par måneder. Dernæst vil vi præsentere vores afprøvning teoretisk og praktisk, og give en evaluering af selve aktiviteterne. Vi vil implementere begrebet “skabelsesprocesser” på seminardagen, ved at holde vores medstuderende aktive, idet de selv skal skabe noget konvergent ud fra divergent tænkning. Afslutningsvis vil vi evaluere i plenum og bruge tid på at se de skabte værker.

Litteraturliste

Austring, B. (2011). Fortælling hjælper børn på plads i verden. I Pædagogeres arbejde med sprog og billeder (s. 17-48). København: Akademisk Forlag.

Gruppemedlemmer

Sarah Jakobsen & Nana Zaar
puce17-ku03s