Indledning 

Vores aktivitet tager udgangspunkt i, hvordan man kan skabe et fælles udtryk, ved at arbejde med tryk på stof. Aktiviteten henvender sig til børn i 5-9 års alderen og går ud på at børnene sammen skaber en himmel ved hver især at trykke på et stort stykke stof. Efterfølgende er tanken at produktet udstilles i loftet og giver en følelse af himmel i rummet og danner udgangspunkt for inspiration til leg og eventuel inspiration til fremtidige kreative processer inden for samme tema, fx kan man tilføje vat-skyer eller en papmache-ufo, eller inddrage børnenes fantasi. 

Mål og rammer 

 Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag

Målet med aktiviteten er, at børnene sammen udfolder deres fantasi og kreative og skaber et produkt, der efterfølgende udstilles på KKFO’en. Aktiviteten vil bidrage med et øget materialekendskab, da det for nogle vil være en ny måde at arbejde med maling på. Ligeledes vil aktiviteten understøtte en fællesskabsfølelse da alle børnene arbejder på det samme stykke stof. For at børnene oplever medbestemmelse inden for den ramme som er sat af pædagogerne, har de selv mulighed for at bestemme hvad og hvordan de vil trykke. 

Hvem er målgruppe/aldersgruppe

Aktiviteten henvender sig til en børnegruppe med børn i aldersgruppen  5-9 år. Da vi arbejder med overgangen fra børnehave til skole, har vi valgt at arbejde med børn udelukkende fra 0. klasse. Aktiviteten kan tilpasses børnenes alder ved fx. at tilpasse størrelsen af polystyren eller inddrage pensler.

Hvor mange egner aktiviteten sig til?

Aktiviteten egner sig til mellem 12-18 børn. Stofstykket kan tilpasses deltagerantallet så der er en balance mellem at der er plads til at alle børnene kan komme til og at stoffet bliver fyldt ud med tryk uden at motiverne hverken er for tæt på eller langt fra hinanden. 

Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?

Rammerne kræver et lokale, hvor man kan være kreativ og hvor der er plads til det store stykke stof og børn enten på et bord eller på gulvet. 

Materialer til aktiviteten:

  • Et stort stykke stof i enten hvid, blå, eller grå
  • Akvarelmaling eller tekstilmaling.
  • Polystyren til trykform
  • Pensler
  • Forklæder til børn

Indhold

Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget

Hvert barn starter med at tegne på polystyren, det motiv som barnet senere vil trykke på stoffet, efter at det er tegnet, klippes det ud til en trykform. Dernæst vælger de den maling som de ønsker at trykke med og begynder så at påføre maling på deres trykform ved hjælp af en pensel, for derefter at trykke på det store stykke stof. De kan gentage processen med samme tryk eller har mulighed for at lave et nyt. Som en pædagogisk bagdør , til de af børnene som finder det svært eller uinteressant at trykke, vil det være muligt at bruge en pensel og male direkte på det store stykke stof, for på denne måde stadig at give dem en mulighed for at være med i aktiviteten.

 

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

Aktiviteten er tilrettelagt så den kan understøtte børnenes tre psykologiske behov; Selvbestemmelse,- samhørighed,- og kompetence behovet (Louise Klinge, 2017) som er forudsætninger for trivsel og motivation i en aktivitet. Ved at vi sætter en ramme, hvor børnene selv kan vælge hvilke motiver og mønstre de vil lave, understøtter vi børnenes følelse af selvbestemmelse. Følelsen af samhørighed bliver opfyldt, da børnene er sammen om at skabe et fælles produkt (himlen) som alle har haft mulighed for at bidrage til. Kompetence behovet, bliver opfyldt ved at pædagogerne løbende tilpasser aktivitetens sværhedsgrad, så den passer de enkelte børn der deltager.

 Af Liv Møller Jensen & Ida Marie Birket Andersen 

 
puce21-ku04v