Trivsel og glæde

Anette Boye Koch har forsket i trivsel og glæde i børnehaven ud fra et børneperspektiv. Hun beskriver, hvordan børn, ifølge dem selv, trives og er glade i leg med venner og på kanten af de voksenbestemte regler og rammer. Samtidig viser hendes forskning, at børnenes glæde ofte er forbundet med lege eller aktiviteter, hvor voksne ikke er indblandet(Koch 2014, s. 28-33). Ved at skabe en legende aktivitet med fokus på en fortællende formidling, medbestemmelse og et element af noget farligt i form af en ”vild leg”, vil jeg udfordre tanken om, at voksne kun har en lille betydning for børns oplevelse af glæde i børnehaven.

 

Aktiviteten

Jeg har valgt en aktivitet, som hedder ”Dørvogterne” og den er, af Lise Steffensen, kategoriseret som en bjørneleg, hvor man skubber og bryder med hinanden. I aktiviteten skal der være to dørvogtere, som skal sidde på knæ ved siden af hinanden, med hver deres pude. De andre skal nu forsøge, en ad gangen, at komme igennem(Steffensen 2014, s. 62).

 

Justeringer

På et institutionsbesøg har jeg lavet aktiviteten med 7 børn på 5 år. For at skabe en legende aktivitet valgte jeg at inddrage historiefortælling og dermed skabe et fantasiunivers. Undervejs justerede jeg aktiviteten i takt med, at børnene fik medbestemmelse. Bl.a. kom de med idéer til, hvilket fantasiland der kunne være på den anden side af ”dørvogterne”. Til seminardagen vil jeg justere aktiviteten ved at inddrage en ordleg og gøre den vilde del lidt vildere, så den er motiverende og sjov for voksne.

 

Formidling

En oplevelse af sammenhæng kan skabe sundhed, glæde og trivsel. Aaron Antonovsky opstiller 3 komponenter, som skal være til stede for at have følelsen af sammenhæng:

  • Begribelighed: Hvis man oplever forudsigelighed, og dermed tryghed, vil man opnå begribelighed.
  • Håndterbarhed: Ved at opleve den rette belastningsbalance, hvor aktiviteten er tilpasset målgruppen, skabes der mulighed for at handle.
  • Meningsfuldhed: Ved at opleve medbestemmelse bliver man motiveret og vil dermed føle meningsfuldhed(Povlsen 2013, s. 18-20).

I formidlingen af aktiviteten er jeg bevidst om at skabe tryghed ved at fortælle og vise, hvad der skal ske. Afhængig af gruppen, justerer jeg aktiviteten og skaber dermed en passende belastningsbalance til målgruppen. Ved at give gruppen medbestemmelse og dermed delagtiggøre dem i aktiviteten, vil de opleve, at aktiviteten føles meningsfuld.

 

Litteratur

  • Koch, Anette 2014 ”Det glade børnehaveliv” Vera 66 – 2014: s. 28-33
  • Steffensen, Lise 2014. Plads til de vilde lege. Dafolo
  • Povlsen, Lene 2013 ”Epidemiologi, sundhed og folkesundhed” I: Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi, Redigeret af Johanne Lind Rasmussen. S. 18-20. Gad

CPE15o-SB14
CPE15o-SB14