Medier og digital kultur med social- og specialpædagogiske øjne

 

Præsentation af os og vores målgruppe

Vi er en gruppe med social- og specialpædagogik som speciale her på pædagoguddannelsen. Vi har ’Medier og digital kultur’som valgfag. Vores målgruppe er voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. I arbejdet med denne målgruppe er vi blevet bevidste om behovet for at blive sansestimuleret, og har derfor valgt at have vores fokus der. Sansestimulering er til for at udforske og stimulere forskellige sanser. Det fordrer til at udforske sine egen krop, og til at få en bedre fornemmelse af ens egen krop og dens styrker og svagheder. Sansestimulering kan hjælpe til at få bedre ro i kroppen.

Aktiviteten

For at kunne give jer det bedste indblik i arbejdet med sansestimulering, har vi udarbejdet en meditation via en app, som også er udarbejdet til at være nem at bruge for mennesker med funktionsnedsættelser. Meditationen er en audiotiv rejse, som også fordrer til en visuel rejse. Meditationen kan varieres alt afhængig af formålet med den – om den skal være afstressende, beroligende, om den skal have til formål, at man bliver mere opmærksom på forskellige punkter eller sanser i kroppen osv.

Overvejelser til videreudvikling

Nogle overvejelser vi gjorde os efter at have afprøvet meditationen i praksis og på valgfagsholdet, var at man kunne målrette meditationen til den enkelte borger og borgerens behov og ønsker. Dette kunne evt. gøres ved at den indtalte stemme er en person borgeren har en tæt relation til. Dette for at give borgeren en vis tryghed og genkendelighed, hvilket kan være relevant ift. Ikke at skulle fokusere for meget på stemmen og tonelejdet.

 

Vel mødt,

Kristina, Helle, Nicolai og Caroline.

 


pucf17-md01