Mål og rammer

Vi har valgfaget musik og har valgt en musikaktivitet, i form af en sangleg, som handler om at vi skal ud og vandre sammen. Musik kan være med til at skabe en fællesskabsfølelse hos deltagerne samt udvikle deres egne personlige kompetencer, skabe sanselige, kropslige og følelsesmæssige oplevelser og skabe mulighed for kognitive udvikling mm. Vores musik aktivitet, har børnehavebørn fra alderen 3-6 år som målgruppe. Aktivitetens minimum deltagerantal bør være på 3-4 børn, men egner sig bedst til flere og kan sagtens rumme de børn, som børnehavestuen indeholder. Aktiviteten kan foregå både indenfor og udenfor. Aktiviteten kræver ikke instrumenter, men disse kan inddrages hvis man ønsker at udvide aktiviteten fx: Congas(kalypso rytme), guitar(akkorder står i sangen), rasleæg, kazoo eller andre instrumenter som man ønsker at gøre brug af. 

 

Didaktiske overvejelser

Vores didaktiske overvejelser ift. sanglegen er, at legen rummer motoriske elementer ift. bevægelse hvor vi går rundt og frem og tilbage, sproglige kompetencer gennem sang som både foregår på dansk og engelsk samt, at kunne imitere og elaborere på legen i fællesskab. Sanglegen kan bidrage til at deltagerne kan gøre brug af deres egne erfaringer og viden og dermed danne indtryk til udtryk. Legen kan inspirere deltagerne til videre snak omkring dyr, genstande eller andet, som har været med i sangen. 

 

Indhold

Vores aktivitet er bygget op således, at vi går i en rundkreds og synger vandresangen, hvor man kan deltage på mange måder. Man kan synge med, lytte, råbe, kigge, danse, være med til at lave fagter, komme med forslag til legen og dermed have medbestemmelse  mm. Formålet med sanglegen er at vi sammen som gruppe skal ud på vandretur og se hvad vi møder på vejen og lege med vores fantasi og kreativitet. 

 

Sanglegens opbygning: 

Vi er ude på en tur for at finde nye ting og lyde.
Ordet vandre kan skiftes ud alt efter hvordan man bevæger sig fx: hoppe, liste, kravle, trampe, små og store skridt mm. 

 

D

“Vi vandrer, vi vandrer

A                  D

Vi skal finde ting

D

Vi vandrer, vi vandrer

 A                                   D

Hvad mon vi finder her omkring? 

G                      D

Vi skal se med vores øjne

A7                       D

Vi skal lytte med vores øre

 

En, to, tre, fire → (gå/liste/hoppe frem imens)

Fem, seks, syv, otte → (gå/liste/hoppe tilbage imens)


STOP! SE/HØR!”

(En i gruppen siger hvad de hører eller hvad de ser, fx: en ugle, en kat, en traktor mm og siger lyden. Deltagerne kan her komme med forskellige inputs til hvad vi skal se eller høre i legen). 

 

Sangdelen “Vi vandrer, vi vandrer” gentages så længe det ønskes med forskellige ting. 

 

Grpnr: Ku01m-grp1 Gruppens medlemmer:

Marie Louise Dahl, Rikke Lykke Jørgensen, Jing Liu, Zhuyun Zheng, Maja Moltke Reitzel

 

puce21-ku01m
puce21-ku01m